Bolagsstyrningsrapport - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bolagsstyrningsrapport

Alla bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, ”koden”.

Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag och är en del av näringslivets självreglering. Enligt koden ska också en bolagsstyrningsrapport fogas till årsredovisningen samt finnas tillgänglig på bolagets webbplats, se relaterad länk.

Bolagsstyrningen inom Atrium Ljungberg kan beskrivas utifrån organisationsstrukturen nedan. En redogörelse för respektive styrningsorgan återfinns i bolagsstyrningsrapporten, se länklista nedan.

Vill du veta mer om bolagsstyrning www.bolagsstyrning.se

Kontakta oss