Uppsala city

Det är ingen slump att Atrium Ljungberg investerar mer här än någon annanstans. Uppsala är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige och vi är stolta över att vara delaktiga i utvecklingen.
Det är ingen slump att Atrium Ljungberg investerar mer här än någon annanstans. Uppsala är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige och vi är stolta över att vara delaktiga i utvecklingen.
Vision

Vi bidrar till att Uppsala utvecklas

Uppsala är landets fjärde storstad och en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, regionen fullkomligt spritter av framåtanda och möjligheter. Befolkningen ökar med 3000 människor om året och bostadsbyggandet mätt per medborgare är bland det högsta i landet. Lägg till satsningar i miljardklassen på offentliga byggnader och infrastruktur och du får ett hum om hur hett Uppsala är.

Våra hjärtan klappar starkt för Uppsala och vi är mycket engagerade i stadens utveckling både i city och i Gränbystaden. I vår långsiktiga plan för Uppsala finns stora nyutvecklings- och förädlingsprojekt och vi investerar mer här än någon annanstans de kommande åren. I city äger och förvaltar Atrium Ljungberg Forumgallerian.

Forumgallerian byggs om

Forumgallerian består av ett helt kvarter och ligger mitt i centrala Uppsala med stort flöde till och från Uppsalas resecentrum. Här finns en stark mix av butiker och restauranger, men också flera kontor och bostäder. Vår ambition är att skapa en än mer levande och komplett stadsmiljö i kvarteret med shopping, bostäder, service och kontor.

Just nu pågår det upprustning av kontorslokaler, nya bostadsprojekt som rymmer både hyres- och bostadsrätter och en ombyggnad av gallerian.

kontakta oss