Dekorativ bild

Stadsinnovation

Med stadsinnovation skapar vi framtidens städer

Stadsinnovation är vår experimentverkstad för utveckling av morgondagens attraktiva städer och mötesplatser. Med Stadsinnovation har vi möjlighet att möta de förväntningar som arbetande, boende och besökare har på städer och på oss som stadsutvecklare, både idag och i framtiden. 

Tillsammans med strategiska partners testar vi nya lösningar och utvecklar urbana platser för kultur, kreativitet, innovation och entreprenörskap. Platser som är trygga, inkluderande, attraktiva och hållbara, både på ett socialt och ekonomiskt plan. Platser som är både genomtänkta och flexibla – för bara med en inbyggd föränderlighet kan vi vara stabila i en komplex framtid.

För oss har kultur och kreativitet en central plats i en levande stad. På Nobelberget i Sickla skapade vi under fyra år en egen experimentverkstad där kulturaktörer, innovatörer och entreprenörer samsades i ett tidigare undanskymt industri- och kontorsområde. Där fick den urbana kulturen möjlighet att breda ut sig och ta plats med bland annat konserter, teater, konferenser, coworking, marknader och event. På berget fick kreativiteten fritt spelrum vilket ledde till nya möten, nya företag och en möjlighet för oss att testa och lära av nya verksamheter.

Experimentlustan, själen och lärdomarna från Nobelberget kommer att leva vidare, inte bara när den nya stadsdelen växer fram i Sickla, utan också på andra platser som Atrium Ljungberg utvecklar, såsom i Slakthusområdet och på Södermalm i Stockholm. På varje plats föds nya idéer och innovationer som vi tar med oss till nästa.

Kontakta oss