Quadruple Helix - Samarbete & innovation i staden - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

En stad för samarbete och innovation

Hur bygger man in samarbete, öppenhet och innovation i staden?

Att de fysiska miljöerna både i och mellan husen påverkar och skapar förutsättningar för samarbeten mellan människor och organisationer ser vi på Atrium Ljungberg som en självklarhet. Ett exempel på en sådan välfungerande tvärdisciplinär plats är vårt hus Nod i Kista. I Nod sammanförs lärande, akademi, forskning, kultur och näringsliv i en öppen, kreativ och dynamisk mötesplats.

I utvecklingen av nya hus och kvarter på platser som Slakthusområdet, Bas Barkarby, Life City och utvecklingen av vetenskapskvarteren i Hagastaden har vi med oss Quadruple Helix-perspektivet in redan på planeringsstadiet. Att bygga in de bästa förutsättningarna för samarbeten, lärande, öppenhet och flexibilitet, i både fysiska och digitala miljöer, är ett centralt fokus i planeringen av dessa platser.

Triple Helix -> Quadruple Helix

Att samverka över gränserna mellan näringsliv, universitet/högskola och offentlig sektor kallas Triple Helix-modellen och är en hörnsten i det svenska innovationssystemet. De senaste åren har man emellertid lagt till ytterligare en grupp till modellen. När civilsamhällets tongivande individer, entreprenörer, startups, ideella organisationer och eldsjälar - grupper med en avgörande roll för innovation och utveckling - kompletterar de traditionella aktörerna skapas en Quadruple Helix, med fyra grupper istället för tre.

En Quadruple Helix-modell kräver moderna och flexibla miljöer där broar byggs mellan individer och institutioner, där förtroende och öppenhet skapas mellan alla instanser av samhället. I en Quadruple Helix skapas samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer, akademi och medborgare - där alla är delaktiga i en regions utveckling.

Miljöer för tvärdisciplinära möten

För att skapa möjlighet till framgångsrikt samarbete mellan alla dessa aktörer krävs platser och lokaler som stödjer öppenheten och gränsöverskridande samarbeten. Här har vi som stadsutvecklare en viktig roll att spela. Genom att bygga miljöer som främjar dessa tvärdisciplinära mötena i stadsbilden kan stadens rum själva stötta och främja innovation och nytänkande.  

Som del av årets program i Almedalen valde vi att viga en heldag åt att undersöka frågan om hur man bygger stad som främjar samarbete och innovation i en Quadruple Helix ytterligare. Tillsammans med inbjudna gäster och medarbetare lyssnade vi på inspirerande talare med gedigen erfarenhet inom området och i fördjupade oss i workshops. All kunskap och insikter från dagen tar vi nu med oss i skapandet av framtidens stadsdelar.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar