Nattrådet - Stockholms svar på Night Mayor - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

utblick

Nattrådet - Stockholms svar på Night Mayor

Nattrådet är en oberoende organisation som verkar för att Stockholm ska bli en mer levande stad. Detta gör Nattrådet genom att minska avståndet mellan stadens beslutsfattare och nattlivsnäringen i Storstockholm. Nattrådet drivs med hjälp av medel från organisationerna Fastighetsägarna och Stockholms Handelskammare.

Nattrådet vill få till stånd en förändring kring hur samtalet om natten förs. Istället för att fokusera på de problem som nattlivet för med sig vill de att samtalet ska föras kring den oerhörda möjlighet som ett välfungerande nattliv har. Nattlivet skänker inte bara mening för de som roar sig i det, utan har också en oerhörd påverkan på stadens attraktionskraft och identitet, och en stor faktor i konkurrensen om internationell turism. Nattlivet är också en betydande motor för integration och ekonomi och stimulerar entreprenörskap då det i huvudsak består av små eller medelstora företag.

Det har tydliga spill-over effekter på stadens övriga kulturutbud då nattlivet ofta fungerar som en mötesplats och inspirerar alltifrån musiker, till konstnärer och kreatörer. En levande nattstad är således inte bara bra för den som vill roa sig under helgkvällar utan också en grogrund för att få fler människor i arbete, ett levande konst- och kulturliv och en ypperlig integrationsmotor.

Allt fler världsstäder har insett detta och upprättat både handlingsplaner och institutioner för att värna om sina nattliga kulturinstitutioner. Det är också i denna trend vi hoppas att Stockholm kan ta vid. Nattrådets bildande kan härledas till posten Nachtburgermeester från Amsterdam, en slags medlarposition mellan nattlivet och staden, som efter sitt införande har exporterats till andra världsstäder som New York, London, Zürich och Paris. Och i Berlin har staden nyligen klassat nattklubben Berghain som kulturinstitution jämte stadens operahus och museum. Det är vår förhoppning att en liknande process kan påbörjas i Stockholm.

Läs mer om Nattrådets och deras lista över förslag på utvecklingsområden för ett nattliv som en del av en attraktiv stad här.

”Precis som Nattrådet så ser vi på Atrium Ljungberg de stora fördelarna som ett levande kultur och nattliv medför och vad detta tillför till en storstads attraktivitet. För att hitta lösningar och vägar framåt i utvecklingen av en levande stadsbild är det viktigt att träffas i forum med representanter från alla intressegrupper och tillsammans arbeta fram lösningar och här ser vi att Nattrådet kan ta en viktig position.

Vi på Atrium Ljungberg stod som värdar för ett sådant forum i samband med konferensen Gather 2018, då vi genomförde en workshop på temat ”24h-staden”. I labbet arbetade inbjudna gäster, som vanligtvis står på olika sidor i frågan, tillsammans för att finna konkreta lösningar. För representanter från de olika sidorna att få sitta ner vid samma bord gav verkligen utdelning”, säger Jon Allesson affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation hos Atrium Ljungberg.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.

stadsinnovation

Relaterade artiklar