Kultur som katalysator för attraktiva städer - Atrium Ljungberg

Kultur som katalysator för attraktiva städer

Studio Atrium Ljungberg är vårt kunskapsdrivande forum. Vi tar initiativ till små och stora möten mellan människor för att lyfta frågor, tankar och idéer kring framtidens arbetsliv och lärande, utveckling av handel, hållbar stadsutveckling och hur samhällsbyggande kommer att förändras. Tillsammans med hyresgäster, kunder och samarbetspartners hittar vi nya samverkansformer och föder idéer. Under Almedalen 2018 samskapade vi ett tvådagars program i samarbete med framtidskonferensen Gather. 

Kultur för social och ekonomisk hållbarhet


Under en av dagarna i årets program i Almedalen fördjupade vi oss i temat ”Kultur som katalysator för attraktiva städer”.

För att vara långsiktigt ekonomiskt hållbara i ett ständigt föränderligt företagslandskap, gäller det att vi som fastighetsägare samverkar med kommuner och företag för att skapa spelrum för innovation och entreprenörskap. Vi konkurrerar sida vid sida med andra internationella städer och storstadsområden om att locka och behålla talang samt skapa miljöer för tillväxt av nya talanger och företag.

Där ekonomiska medel tidigare var det kraftfullaste verktyget i rekrytering av eftertraktad talang och kompetens spelar andra värden ständigt större roll. Vad platsen kan erbjuda talangen utanför arbetstid är bland de faktorer som värderas högst i ett rekryteringsbeslut. I förlängningen är detta därmed även värden som kan vara avgörande för unicorn- och tillväxtföretag då de beslutar om etablering på en plats.

I ett internationellt perspektiv är en storstads utbud av kultur, konst och nattliv konkurrensmedel både gällande företagande, entreprenörskap och turism.

Tillsammans med inbjudna talare, experter, branschkollegor och kommuner lyssnade vi på inspirerande exempel och arbetade med faktiska lösningar i workshopformat. Resultaten från workshopen tar vi vidare i nya forum, i våra utvecklingsprojekt och i vidare samtal.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar