Symposium på temat ”Building Community” i Sickla - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Symposium på temat ”Building Community” arrangeras i Sickla

Den 27–29 augusti arrangerar KTH i samarbete med NAV Sweden, Länka Consulting och VERCITY en workshop och ett symposium på temat ”Building Community”. Initiativet riktar sig i huvudsak till arkitekturstudenter, men också till andra som har samhällsbyggande, plats- och stadsutveckling, medskapande och kreativa mötesplatser som en ambition. Filosofer och praktiker utforskar hur ”community building” kan tolkas idag och hur detta kan tillämpas i nya, kreativa lösningar. 

240 arkitektstudenter från KTH medverkar i symposiet som en del av höstterminens första kurs. Efter det tre dagar långa symposiet kommer studenterna att fortsätta arbeta med frågor om samhällsbyggnad i en arkitekturdesignverkstad.

”Building Community” arrangeras i Atrium Ljungbergs fastighet Expohuset, vid Marcusplatsen i Sickla, som ursprungligen uppfördes som Atlas Copcos utställningslokaler. I samma lokaler arrangeras innovationskonferensen Gather i mitten av september.

Symposiet är öppet för alla. Mer info finns här: https://nav.confetti.events/building-community

Om NAV Sweden

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar. NAV består av ett öppet nationellt nätverk av partners från olika samhällsområden och sektorer.

NAV driver idag tre fasta mötesplatser där man kan hyra arbetsplatser och kontor, arrangera event, utbildningar och konferenser. NAV driver dessa mötesplatser i samverkan med Nacka Kommun (VERCITY) och Business Lounge. Platserna finns i Nacka Forum, Nacka Strand och Sickla. www.navsweden.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.