Mobilitet en förutsättning för växande städer - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Mobilitet en förutsättning för växande städer

Det pågår en snabb inflyttning till våra städer som ställer stora krav på stadsutvecklingen. Många fler bostäder behöver byggas, men vi behöver även platser för bland annat arbete, skola, vård och hälsa, handel, mat och kultur. Detta utan att göra alltför stor inverkan på befintliga rekreationsområden. Fler människor i staden betyder också att fler människor har behov av att förflytta sig. Investeringar i kollektivtrafik, cykel-, gång- och bilvägar är nödvändiga i en växande stad.

Urbaniseringen är utmanande för dagens stadsutvecklare. Hur kan vi använda vår begränsade yta mer effektivt än idag? Kan vi bygga högre och smartare? Kan vi använda våra resurser effektivare? Kan byggnader användas multifunktionellt? Behöver vi äga våra bilar och cyklar som ändå står stilla under stora delar av dygnet? Samtidigt ger digitaliseringen möjlighet för nya verksamheter och tjänster att blomstra.

Parkeringstillgång påverkar våra beteenden

I Fastighetsägarnas rapport ”Från parkering till mobilitet” reflekteras över hur förutsättningarna att parkera påverkar hur attraktivt det är att välja bilen som transportsätt. Hur attraktivt det är att välja den egna bilen påverkar efterfrågan på parkering. Här har kommunerna en viktig roll i utvecklingen mot en mer hållbar riktning. Genom att målstyra tillgången av parkeringsplatser istället för att prognosstyra tillgången kan resenärers attityder och beteenden påverkas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i sin skrift ”Parkering för hållbar stadsutveckling” att man genom att tillmötesgå efterfrågan på parkering fullt ut hindrar städernas fortsatta tillväxt.

I rapporten från Fastighetsägarna nämns att konsultföretaget McKinsey kommit fram till att dagens samlade transportarbete kan utföras med en sjättedel av dagens vagnpark utan att en enda människa skulle behöva ändra sitt resmönster. Detta med hjälp av självkörande fordon och delningstjänster. Detta är enligt dem dessutom det enda sättet att understödja flera av FN:s globala hållbarhetsmål och komma ner i utsläppsnivåer som ligger i linje med Parisavtalet.

Mobilitetspilot i Sickla

En del av Atrium Ljungbergs innovationsarbete är att testa nya lösningar som både främjar utveckling av hållbara stadsmiljöer över tid och skapar attraktiva livsmiljöer. Vi tror att genom ökad mobilitet och flexibilitet så kommer vi kunna erbjuda ett bekvämare liv - utan privatägd bil. Därför är vi glada över att samarbeta med aktörer som tar initiativ till att erbjuda smidiga mobilitetslösningar.

UbiGo är en aktör som nu, i en pilot, lanserar en ny och revolutionerande mobilitetstjänst som förenklar vardags- och helgresandet. Med hjälp av en smart app får familjen tillgång till det transportsätt som passar bäst för stunden – oavsett om det är kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi eller cykel. Tjänsten fungerar ungefär som ett mobilabonnemang. I det inkluderas dygn i kollektivtrafiken, tid på cykel och timmar med bil. Det som inte används under månaden kan sparas till nästa månad.

En av UbiGos första hubbar lokaliseras i Sickla, Nacka. Med piloten hoppas vi få lärdomar och idéer kring vad vi framöver kan och bör erbjuda de människor som lever i våra områden.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.

stadsinnovation

Relaterade artiklar