Självkörande bilar - när ser vi dem i Sverige? - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

utblick

Vad händer med självkörande fordon efter olyckan i Arizona?

Precis när bitarna höll på att falla på plats för utvecklingen av de autonoma fordonen i stadsmiljön, inträffade en tragisk olycka i Tempe, Arizona, USA. Nu följer en hel värld av politiker, forskare och stadsutvecklare vad som händer härnäst.

Autonoma fordon, eller självkörande bilar och bussar, har länge pekats ut som den stora revolutionen för mobilitet i städer. Några av fördelarna som lyfts fram är tillgänglighet, miljöfördelar – och säkerhet.

Ett 50-tal olika aktörer testar självkörande fordon i städer runt om i världen. I Tempe, Arizona är det Uber som tillsammans med Volvo utvecklar tekniken och tjänsterna. När en av deras XC90-bilar i söndags körde på och tragiskt nog dödade en kvinna stoppades inte bara Ubers projekt utan även flera andra aktörers projekt har gjort halt i väntan på att olyckan ska utredas.

Trafiksäkerheten har varit en av poängerna med självkörande fordon. Tekniken, som bygger på ett tidigt stadium av artificiell intelligens, kan inte bara se i mörker och känna igen människor med eller utan cykel, de ska också kunna vara kapabla att förutsäga andra trafikanters agerande. Det är inte svårt att gissa att förtroendet för tekniken får sig en ordentlig törn efter händelsen i Tempe.

Självkörande fordon kommer att vara en del av framtidens städer, därför är det viktigt att tekniken utvecklas och att trafiksäkerheten prioriteras i försöken.

Tekniken kommer att förändra hur städerna byggs och ser ut. Bland annat kommer vi att kunna pendla längre när vi kan jobba i bilen. Behovet av parkeringar kommer sannolikt att minska. Samtidigt kommer utmaningar kring hur kollektivtrafiken kan utvecklas när de självkörande bilarna blir populära. Atrium Ljungbergs Stadsinnovation följer utvecklingen med stort intresse.

 

För dig som vill läsa mer rekommenderas länkarna nedan:

How the self-driving dream might become a nightmare - Citylab

Autonomous vehicles are just around the corner - The Economist

Autonomous vehicles will change city landscapes. Here's how - Forbes