Innovationslabb om 24h-staden - Stadsinnovation - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Innovationslabb om 24h-staden

Våra storstäder konkurrerar med andra internationella städer och storstadsområden för att locka och behålla talang samt skapa miljöer för tillväxt av nya talanger och företag. Vad platsen kan erbjuda utanför arbetstid är en av de faktorer som värderas högt i ett rekryteringsbeslut. I förlängningen är detta därmed även värden som kan vara avgörande för tillväxtföretag då de beslutar om etablering på en plats. En storstads utbud av kultur, konst och nattliv är konkurrensmedel både gällande företagande, entreprenörskap och turism. 

Vi på Atrium Ljungberg ser de stora fördelarna som ett levande kultur och nattliv medför och vad detta tillför till en storstads attraktivitet. För att hitta lösningar och vägar framåt i utvecklingen av en levande stadsbild är det viktigt att träffas i forum med representanter från alla intressegrupper och tillsammans arbeta fram lösningar. Vi på Atrium Ljungberg stod som värdar för ett sådant forum i samband med konferensen Gather 2018, då vi genomförde en workshop på temat ”24h-staden”. I labbet arbetade inbjudna gäster, som vanligtvis står på olika sidor i frågan, tillsammans för att finna konkreta lösningar. För representanter från de olika sidorna att få sitta ner vid samma bord gav verkligen utdelning.

Foto: Gather

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar
stadsinnovation

Relaterade artiklar