Innovationskonferensen Gather i Slakthusområdet - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Gather i Slakthusområdet – Not your average conference

Tre år i rad har forskare, journalister och författare, företag, politiker, entreprenörer, kreatörer, studenter och många flera samlats för att inspirera och diskutera framtidens utmaningar på innovationskonferensen Gather. Inför Gather 2020 byter Gather både plats och datum och genomförs i år den 27-28 maj i Slakthusområdet, där en helt ny stadsdel håller på att växa fram. En stadsdel för mat, kultur, tech, design och kreativitet. Gather adderar dessutom ett nytt fokus kring hållbarhet och mat under namnet Gather Green och en tvådagars musikfestival 29-30 maj under konceptet Gather Weekender.

Gather är en tvärvetenskaplig konferens och festival som genom sex olika teman binder ihop aktuella samhällsfrågor, framtidens utmaningar, innovativa idéer och drivna samhällsaktörer. Förutom att inspireras av talare och lära från deras expertis kan besökarna fördjupa sig i ämnen under en Masterclass, arbeta med företags konkreta utmaningar i Lab:en, ta del av artister på Gather Weekender och matupplevelser på matmarknaden.

Årets teman är:

  • Humans & Machines
  • Media, Creativity & Culture
  • Cities, Society & Nature
  • Business & Leadership
  • Democracy & Power
  • Matkonceptet Gather Green

Ända sedan Gathers första år har konferensen haft ett nära samarbete med Atrium Ljungberg. Med Nobelberget som lokal skapade de två aktörerna tillsammans en mötesplats för företag, offentliga sektorn, forskning & utbildning, start ups, ideella organisationer, kulturlivet och stadens invånare där delad kunskap, interdisciplinära erfarenheter, nyfikenhet och nya synergier tillsammans skapar lösningar för framtida utmaningar.

Samarbetet mellan Gather och Atrium Ljungberg fortsätter och nu flyttar alltså Gather till Slakthusområdet.

- Gather är så mycket mer än bara en konferens med talare och diskussioner, labb och musik. Vår ambition är att utifrån Gathers plattform kunna generera förändring, utveckling och nya möjligheter. Gather ska vara en unik plats där besökaren kan övervinna sina rädslor och hitta nya perspektiv. Slakthusområdet och dess vision, är den perfekta ytan för att skapa detta, berättar Gathers grundare Jakob Grandin.

Ambitionen med Gather har alltid varit att ge besökarna förutsättningar att innovera nya projekt, idéer och processer. Förhoppningen är att dessa senare ska prövas ute i verkligheten och Slakthusområdet som står i startgroparna för att bli Stockholms nya centrum för innovation, kreativitet och kultur är den perfekta platsen för att tänka nytt och bryta invanda tankemönster.

- Gathers fokus på tech, innovation och kultur stämmer väl överens med vår vision för Slakthusområdet, säger Jon Allesson, ansvarig för Stadsinnovation hos Atrium Ljungberg. Vi är därför glada över att Gather har valt att flytta med oss till Slakthusområdet och ser fram emot att se hur de kommer fylla de gamla industrihistoriska byggnaderna med inspirerande talare, masterclasses, mat och men framför allt med besökare som är grundstommen i Stockholms position som en av världens mest innovativa städer.

Fokus på nattekonomin under förra upplagan

Under Gather 2019 arrangerade vi på Atrium Ljungberg en session under namnet "Sound of Silence" där Nattborgmästare från städer som Berlin, Amsterdam och Detroit bjöds in - städer som satsat stort på att ta hand om entreprenörer inom nattindustrin och öka fokuset på den så kallade nattekonomin. Under Sound of Silence delade de med sig av erfarenheter av hur organisationer, företagare och kommuner lyckats övervinna stadens utmaningar och har kunnat arbeta runt normer och lagar med målet att skapa en levande stad under dygnets alla timmar. Under dagen arrangerade vi även ett innovationslabb på temat "To create an 24 hour city".

Läs mer här:

Sound of Silence - Nightlife setting city identities

How a 24 hour economy helps building a city

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.

Relaterade artiklar