Hackathon med Hyper Island och Atrium Ljungberg - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hacking the ”future of retail” – Hyper Island

Atrium Ljungbergs innovationsår 2018 inleddes med ett hackathon i samarbete med Hyper Island, en av Atrium Ljungbergs partners kring digitaliseringsfrågor. Elever från Hyper Islands masterutbildningar inom digitalisering och business development bjöds in att under en vecka utveckla nya affärsmodeller för att möta förändringar och möjligheter med en ökad digitaliserad handel.

I en föränderlig värld där den digitala utvecklingen går snabbare för var år ser vi på Atrium Ljungberg vikten av att samarbeta med partners i absolut framkant för att ständigt hålla oss relevanta och fortsätta ligga i framkant. Vi öppna upp våra innovationsprocesser för att söka nya effektiva och kreativa lösningar och utvecklingsområden. Som ”digital natives” tillför Hyper Islands elever spännande perspektiv till hur ALs roll som fastighetsägare kan utvecklas för att, parallellt med våra idag hållbara modeller, hitta nya ekonomiskt framgångsrika koncept för framtidens handel och social interaktion.

Elevernas uppgift var att med Atrium Ljungbergs handelsplats Sickla i fokus, presentera såväl fysiska som digitala lösningar för framtidens mötesplatser och handel, kompletterat med en affärs- och finansieringsmodell. Arbetsgrupper med totalt 150 studenter presenterade vid veckans slut totalt 20 vitt skilda, utvecklingsbara idéer för Atrium Ljungberg att arbeta vidare med.

- Det har varit fascinerande att se de nya idéerna för Sickla och Atrium Ljungbergs affär växa fram och ibland ta för oss helt nya, oväntade former. Många av idéerna är förstås sådant som vi redan har på agendan, och för de projekten är det här ytterligare en stämpel på att vi redan är på god väg med vårt digitaliseringsarbete. Men det ska också bli spännande att ta en del av de nya idéerna vidare i vår egen organisation, för att se hur de på lång sikt kan stärka vår affär och vår stabilitet som fastighetsägare, säger Emma Henriksson, Chef digital utveckling och hållbarhet. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar
Kontakta mig
stadsinnovation

Relaterade artiklar