Gather och Atrium Ljungberg - Stadsinnovation - Atrium Ljungberg

Gather - konferens, festival och lab på Nobelberget

Gather är en kombination av en konferens och en festival och är värd för några av världens mest intressanta talare och artister. Gather handlar om att koppla samman olika tankar, bakgrunder, erfarenheter och idéer genom samtal, kulturella evenemang och i resultatdrivna lab.

Gather undersöker samhället och dess framtid, omfamnar komplexitet och slår sönder filterbubblor med syfte att möjliggöra samverkan, utveckling och förändring för individer, företag och organisationer. På Gather deltar en bredd av besökare inom innovation, näringsliv, kultur, forskning, tech, stadsutveckling och design.

Gather genomfördes för första gången i september 2017 på Nobelberget och blev en succé med drygt 1500 konferensbesökare och ytterligare 3600 besökare på musikfestivalen.

Hösten 2018 kommer Gather genomföras den 13-15 september och även i år är konferensen förlagd i Nobelbergets event och konsertlokaler. Årets teman på Gather är:

  • Urban Planning & Society
  • Humans & Machines
  • Money, Business & Transactions
  • Democracy & Power
  • Media, Design & Creativity

Vid genomförandet av Gather 2017 var Atrium Ljungberg engagerade som partner och som en del av partnerskapet genomfördes ett två dagars innovationslabb på temat Urban Forest, i samarbete med innovationsstudion The Exponentials. På labbet fick vi möjlighet att diskutera och utveckla vår medskapandeprocess för skapandet av det framtida bostadsområdet på Nobelberget. Vårt uppdrag till labbet var att utforska hur vi kan föra vidare det som Nobelberget står för idag - konst, innovation och kultur - in i ett blomstrande bostadsområde.

Resultatet av labbdagarna blev ett antal projektflöden och nya talangfulla kontakter som kan hjälpa oss att jobba vidare med dessa. Vi utforskade allt från en digital social plattform för grannarna till virtual reality-spel och en veckolång avskedsfestival till det gamla Nobelberget.

Läs mer om Gather på www.gatherfestival.com

stadsinnovation

Relaterade artiklar