Vill ert företag samarbeta med oss? - Atrium Ljungberg

Vill ert företag samarbeta med oss?

Genom detta formulär anmäler ni ert intresse att bli kontaktade av oss vid framtida upphandlingar inom ert område.

Organisationsuppgifter

Kontaktuppgifter

Verksamhetsbeskrivning

Ange leverantörstyp
På vilka marknader tillhandahåller företaget sina varor och/eller tjänster?

Övriga uppgifter

Har företaget tidigare levererat varor och/eller tjänster till Atrium Ljungberg?
Har företaget en giltig F-skattsedel?
Innehar företaget några ISO-certifieringar eller motsvarande?

Atrium Ljungbergs Leverantörspolicy utgör vår uppförandekod för leverantörer och anger de minimikrav som ställs på hela leverantörskedjan. Vänligen ta del av Leverantörspolicyn och bekräfta därefter huruvida företaget uppfyller de krav som ställs i denna.

Uppfyller företaget de krav som ställs i leverantörspolicyn?
Jag samtycker till Atrium Ljungbergs villkor om behandling av personuppgifter