Möllevången - dynamisk mötesplats mitt i ett... - Atrium Ljungberg

Möllevången - dynamisk mötesplats mitt i ett gammalt fabriksområde.

Möllevången har ett unikt och attraktivt läge och mångfald, både när det gäller människor, mat och företagande. Stadsdelen ligger i centrala Malmö kring Möllevångstorget, ett spännande före detta fabriksområde som det senaste decenniet har genomgått en omvandling. ”Möllan” är idag känt för sina många krogar och nattklubbar och sitt breda kulturutbud.

En dynamisk mötesplats mitt i ett gammalt fabriksområde

På Möllevången äger vi kontorsfastigheterna Dimman 11 och Malmen 12. Dimman 11 innehåller kultur, utbildning och kontor där Malmö stad är en stor hyresgäst med Malmös stadsarkiv, restaurang och biograf. Malmen 12 är en mindre kontors- och vårdfastighet som ligger i nära anslutning till Dimman 11. De största hyresgästerna är Malmö stad och Region Skåne. Vi ser en framtida potential i Möllevången och vill vara delaktiga i utvecklingen av detta spännande område i innerstaden.

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

Bevarad industricharm

Historiska byggnader

Snabb utvecklingstakt

En växande stad

Etnisk mångfald

Stort kulturutbud

kontakta oss

Vi hjälper dig i Malmö city