Balansera! – Den nya arbetslivseran enligt unga... - Atrium Ljungberg

Balansera!

– Den nya arbetslivseran enligt unga tjänstemän i Sverige

Genomsnittssvensken arbetar 100 000 timmar under sitt liv. Hur pass meningsfull, stimulerande och belönande tiden upplevs varierar såklart från person till person. Vad som skapar värde och motivation för medarbetare och för bolag är också något som skiftar över tid och livsfaser. Genom att skapa en bättre förståelse för vad som driver människor i arbetslivet i dag och i framtiden kan arbetsgivare lättare attrahera och behålla rätt talang, liksom skapa bäst förutsättningar för att ta vara på den talangens leverans på jobbet.

I vår nya rapport Balansera! gör vi ett djupdyk i vilka förväntningar på arbetsliv och ledarskap som finns från de yngsta medarbetarna i dag. Rapporten ger guidning till
hur bolag och organisationer kan skapa försprång i sina branscher, genom deras allra viktigaste tillgång: medarbetarna.

Som alltid när vi går på djupet, har vi genomfört en omfattande undersökning bland tjänstemän i Sverige där skillnader mellan yngre och äldre medarbetare kartlagts, vi har intervjuat svenska och internationella experter, och även träffat unga ledare som ger oss en inblick i vad som driver dem och deras medarbetare framåt.

Allt för att säkra att så många av arbetslivets 100 000 timmar blir så betydelsefulla som möjligt.

Dekorativ bild

Ladda ner rapporten Balansera!

Fyll i formuläret här under så kommer rapporten till din mailkorg.

Innehåll från rapporten

Dekorativ bild
"Vi måste komma ihåg att den yngre generation lever med mycket samhällspress, och vår uppgift är att se till att alla känner sig tillräckliga. Vi måste få dem att förstå att allt inte måste gå i ett TikTok-tempo, även om vårt bolag har en snabb tillväxt- och utvecklingstakt. Det gäller att hjälpa individer att hitta en balans mellan att vilja växa samtidigt som man måste landa lite."
Hanna Eriksson
People & Culture Manager, TB-Group