Börsnoterat fastighetsbolag - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg på 2 min

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor, bostäder och handel kompletterat med kultur, service, vård och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.

imagervbtr.png

Fakta per 2024-06-31

  • Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
  • Antal fastigheter: 73 st
  • Fastighetsvärde: 57 mdkr
  • Hyresintäkter 2023: 2 821 mkr
  • Nettoomsättning 2023: 3 233 mkr 
  • Total uthyrbar yta: 912 000 kvm
  • Ekonomisk uthyrningsgrad: 92 procent
  • Kontrakterad årshyra: 3,0 mdkr
  • Antal anställda:  272
  • Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm,  Familjen Holmström

 

Nyckeltal

Mkr 2023 2022 2021 2020 2019
Hyresintäkter 2 821 2 550 2 292 2 344 2 577
Nettoomsättning 3 233 3 135 3 084 2 839 2 811
Resultat före värdeförändringar 1 365 1 178 1 249 1 124 1 234
Årets resultat -954 4 288 3 757 867 2 807
Investeringar inkl. förvärv 2 151 6 072 2 279 2 513 1 810
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 086 1 568 1 249 1 246 1 350
%          
Uthyrningsgrad 94 93 91 91 94
Belåningsgrad 42,5 42,3 39,9 39,9 41,7
Genomsnittlig utgående ränta 2,3 2,2 1,7 1,6 1,6
Räntetäckningsgrad 3,7 3,8 5,3 4,6 4,4
kr/aktie          
Årets resultat -7,56 33,97 29,65 6,69 21,59
Förvaltningsresultat efter skatt 10,49 8,59 9,08 8,19 8,71
Utdelning (föreslagen) 3,50 5,30 5,20 5,05 5,00
Börskurs 31 december, 20XX 231,20 170,90 199,70 172,80 226,00
Eget kapital, kr/aktie 218,22 231,09 202,20 177,46 175,48

 

Kontakta oss