Börsnoterat fastighetsbolag - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg på 2 min

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor, bostäder och handel kompletterat med kultur, service, vård och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.

Fakta per 2023-03-31

  • Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
  • Antal fastigheter: 75 st
  • Fastighetsvärde: 58 mdkr
  • Hyresintäkter 2022: 2 550 mkr
  • Nettoomsättning 2022: 3 135 mkr 
  • Total uthyrningsbar yta: 943 000 kvm
  • Ekonomisk uthyrningsgrad: 93 procent exklusive projektfastigheter
  • Kontrakterad årshyra: 2,9 mdkr
  • Antal anställda:  302
  • Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm,  Familjen Holmström

 

Nyckeltal

Mkr 2022 2021 2020 2019 2018
Hyresintäkter 2 550 2 292 2 344 2 577 2 412
Nettoomsättning 3 135 3 084 2 839 2 811 2 629
Resultat före värdeförändringar 1 178 1 249 1 124 1 234 1 412
Årets resultat 4 288 3 757 867 2 807 3 453
Investeringar 6 072 2 279 2 513 1 810 1 758
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 568 1 249 1 246 1 350 1 260
%          
Uthyrningsgrad 93 91 91 94 95
Soliditet 45,6 47,1 45,7 45,8 45,9
Belåningsgrad 42,3 39,9 39,9 41,7 41,9
Genomsnittlig utgående ränta 2,2 1,7 1,6 1,6 1,6
Räntetäckningsgrad 3,8 5,3 4,6 4,4 5,0
kr/aktie          
Årets resultat 33,97 29,65 6,69 21,59 26,15
Resultat före värdeförändringar med avdrag för gällande nominell skatt 7,42 7,85 6,92 7,47 8,99
Utdelning (föreslagen) 5,30 5,20 5,05 5,00 4,85 
Börskurs 31 december, 20XX 170,90 199,70 172,80 226,00 152,00
Eget kapital, kr/aktie 231,09 202,20 177,46 175,48 158.64