Dekorativ bild

Atrium Ljungberg på 2 min

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor, bostäder och handel kompletterat med kultur, service, vård och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.

Fakta per 2021-09-30

  • Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
  • Antal fastigheter: 67
  • Fastighetsvärde: 49 mdkr
  • Hyresintäkter 2020: 2 344 mkr
  • Nettoomsättning 2020:  2 839 mkr 
  • Total uthyrningsbar yta: 1 052 000 kvm
  • Uthyrningsgrad: 91 procent inklusive projektfastigheter
  • Kontrakterad årshyra: 2,3 mdkr
  • Antal anställda:  321
  • Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm,  Familjen Holmström

 

Nyckeltal

Mkr 2020 2019 2018 2017
Hyresintäkter 2 344 2 577 2 412 2 389
Nettoomsättning 2 839 2 811 2 629 2 563
Resultat före värdeförändringar 1 124 1 234 1 412 1 180
Årets resultat 867 2 807 3 453 2 559
Investeringar 2 513 1 810 1 758 1 593
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 246 1 350 1 260 1 166
%        
Uthyrningsgrad 91 94 95 95
Soliditet 45,7 45,8 45,9 42,6
Belåningsgrad 39,9 41,7 41,9 44,7
Medelränta, periodens slut 1,6 1,6 1,6 1,7
Räntetäckningsgrad 4,6 4,4 5,0 4,2
kr/aktie        
Årets resultat 6,69 21,59 26,15  19,21
Resultat före värdeförändringar med avdrag för gällande nominell skatt 6,92 7,47 8,99  6,91
Utdelning (föreslagen) 5,05 5,00 4,85  4,50
Börskurs 31 december, 20XX 172,80 226,00 152,00 130,30
Eget kapital, kr/aktie 177,46 175,48 158.64 136,79