Barkarbystaden - en ny hållbar stad - Atrium Ljungberg

Barkarbystaden - en ny stadsdel med fokus på hållbarhet

Om 15 år beräknas närmare 40 000 människor bo i Barkarbystaden som blir en av Stockholms viktigaste knutpunkter med både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg.

Här växer under en femtonårsperiod en helt ny stadsdel fram med närmare 40 000 nya invånare, arbetsplatser, skolor, butiker, caféer, restauranger, kultur och service med det övergripande målet om ett hållbart Järfälla. Den nya Barkarbystaden blir en stadsdel med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Bas Barkarby - mötesplats för näringsliv och lärande.

BAS Barkarby är en levande centralpunkt intill pendeltåg och kommande tunnelbanestation. Här finns både egna kontor men också gemensamma lokaler för co-working, konferenser, föredrag och kongresser. Samma lokaler nyttjas av företag, besökare och andra verksamheter och föreningar. Verksamheterna drar nytta av varandra och utvecklas tillsammans.

Barkarby Science - utvecklingsarena för hållbar stadsbyggnad.

På initiativ från Järfälla kommun och i samarbete med näringsliv och akademi startade Barkarby Science under 2018, en utvecklingsarena i Järfälla för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsbyggnad. Tillsammans med Järfälla kommun är flera företag med från starten av Barkarby Science: Atrium Ljungberg, E.ON Värme Sverige, NCC och Skanska för att nämna några.

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

Kommunikationer

T-bana, pendel- & fjärrtåg

Hållbarhet

Smarta energilösningar

Mötesplats

Vård, lärande och näringsliv

Läs mer
Dekorativ bild

Västra Stockholms nya mötesplats.

Bas Barkarbys torn erbjuder flexibla kontor med många möjligheter och inflyttning från våren 2022.

Läs mer

Lediga lokaler i Barkarbystaden.

Veddestabron 10 | 246 Kvm
Kontor
Framtida vy

Veddestabron 10, 246 kvm

Nybyggda kontorslokaler i Bas Barkarbys högtorn. Imponerande utsikt, nära pendeltåg, bussar och framtida tunnelbana.

Kontakta oss