Hagastaden växer fram mellan Vasastan och Solna - Atrium Ljungberg

Hagastaden - Welcome to the Upper West Side

Här skapas en ultraurban stadsdel med den där speciella känslan av riktig storstad.

Hagastaden ska, då det är klart, innehålla närmare 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder. Här blandas företagande och forskning med bostäder, mötesplatser, restauranger och service vilket tillsammans skapar en levande stadsdel med en spännande kontrast mellan historiska miljöer och framtida arkitektur.

Den goda tillgängligheten som redan idag finns i området stärks ytterligare när stadsdelen får en ny tunnelbanestation. Tunnelbanan byggs ut med en ny linje - Gula linjen - från Odenplan till Arenastaden. Längs denna linje skapas tre nya stationer som binder ihop Vasastan med Solna; Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Enligt uppgifter från Region Stockholm beräknas tunnelbanan vara klar 2028.

Flera fastigheter och markanvisningar.

Atrium Ljungberg är en av Hagastadens största fastighetsägare och har funnits på platsen i över 30 år. Här äger och förvaltar vi cirka 42 000 kvadratmeter karaktäristiska industrifastigheter som tidigare Apotekarnes Mineralvattenfabrik, Industricentralen och PV-palatset. Alla fastigheter är om- och tillbyggda till kontor med bevarad industrikaraktär och effektiva ytor.

Stadsdelen är ett av Sveriges mest intressanta områden med en enorm potential. Här pågår en rad större utvecklingsprojekt, bland annat vårt eget Life City som nyligen färdigställts. Huset, som omfattar 27 500 kvadratmeter uthyrbar area, är ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science och en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle. Life City är en spektakulär byggnad i ett av Sveriges mest visuella lägen, direkt ovanpå E4.

Atrium Ljungberg har flera markanvisningar i området där vi kommer skapa en trygg och hållbar stadsdel som kommer att leva under en stor del av dygnet och veckan. Här planerar vi för stadsmässiga kvarter med såväl kontor som hotell och bostadsfastigheter med levande bottenvåningar. 

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

Kommunikation

E4, E20 & Essingeleden

Klassisk miljö

Historiska byggnader

Samlad kunskap

Life Science-kluster

Läs mer här
Dekorativ bild

Läs mer om Hagastaden.

2030 står Hagastaden färdig. Men redan nu är känslan i och omkring Stockholms nya stadsdel olik allt annat. Läs mer om våra planer på vår specialsajt om Hagastaden.

Läs mer här

Lediga lokaler i Hagastaden.

Sankt Eriksgatan 113 | 780 Kvm
Kontor
Dekorativ bild

Sankt Eriksgatan 113, 780 kvm

Centralt läge, stor takterrass, två varmgarage i huset. 3 minuter till Citybanan och 15 minuter till Hagaparkens grönområden.

Kontakta oss

Vi hjälper dig i Hagastaden

Catarina Lennartsson
Leasing Manager
Kontakta mig
Mikael Wilhelmsson
Affärsutvecklare
Kontakta mig