Hagastaden växer fram mellan Vasastan och Solna - Atrium Ljungberg

Hagastaden - Med utsikt mot världen

Fram till 2030 växer en ny stadsdel fram som binder samman Stockholm med Solna. Här skapas en ultraurban stadsdel med den där speciella känslan av riktig storstad.

Hagastaden ska, då det är klart, innehålla närmare 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder. Här blandas företagande och forskning med bostäder, mötesplatser, restauranger och service vilket tillsammans skapar en levande stadsdel med en spännande kontrast mellan historiska miljöer och framtida arkitektur. Hela Norra Stationsgatan utvecklas till ett myllrande stråk med fokus på mat- och kulturupplevelser och ett kvalitativt serviceutbud.

Den goda tillgängligheten som redan idag finns i området stärks ytterligare när stadsdelen får en ny tunnelbanestation. Tunnelbanan byggs ut med en ny linje - Gula linjen - från Odenplan till Arenastaden. Längs denna linje skapas tre nya stationer som binder ihop Vasastan med Solna; Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Enligt uppgifter från Region Stockholm beräknas tunnelbanan vara klar 2028.

Flera fastigheter och markanvisningar.

Atrium Ljungberg är en av Hagastadens största fastighetsägare och har funnits på platsen i över 30 år. Här äger och förvaltar vi cirka 42 000 kvadratmeter karaktäristiska industrifastigheter som tidigare Apotekarnes Mineralvattenfabrik, Glashuset och PV-palatset. Alla fastigheter är om- och tillbyggda till kontor med bevarad industrikaraktär och effektiva ytor.

Stadsdelen är ett av Sveriges mest intressanta områden med en enorm potential. Här pågår en rad större utvecklingsprojekt, bland annat vårt eget Life City som just nu färdigställs. Huset, som omfattar 27 500 kvadratmeter uthyrbar area, är ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science och en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle. Life City är en spektakulär byggnad i ett av Sveriges mest visuella lägen, direkt ovanpå E4.

Sedan 2018 har vi också en markanvisning i Östra Hagastaden, ett kvarter som kommer att utgöra stadens norra port. Det nya området kommer att sudda ut den mur som spår och motorväg tidigare utgjorde mellan Hagastaden, Solna och Brunnsviken. Här skapar vi och flera andra aktörer förutsättningar för en trygg och hållbar stadsdel som kommer att leva under en stor del av dygnet och veckan. 

Slutligen har vi även ytterligare tre markanvisningar där vi planerar för stadsmässiga kvarter med såväl kontor som hotell och bostadsfastigheter med levande bottenvåningar. Genom förvaltning av våra befintliga fastigheter, nya stora projekt och markanvisningar vill vi vara med och bidra till områdets utveckling och framtidsvision.

Genom förvaltning av våra befintliga fastigheter, nya stora projekt och markanvisningar vill vi vara med och bidra till områdets utveckling och framtidsvision.

Dekorativ bild

Kommunikation

E4, E20 & Essingeleden

Klassisk miljö

Historiska byggnader

Samlad kunskap

Life Science-kluster

Läs mer här
Dekorativ bild

Läs mer om Hagastaden.

2030 står Hagastaden färdig. Men redan nu är känslan i och omkring Stockholms nya stadsdel olik allt annat. Läs mer om våra planer på vår specialsajt om Hagastaden.

Läs mer här

Lediga lokaler i Hagastaden.

Norra Stationsgatan 67 | 1921 Kvm
Kontor
Visionsbild gemensamhetsyta

Norra Stationsgatan 67, 1921 kvm

Nu finns möjlighet att hyra en yteffektiv lokal mitt i ett av Stockholms mest utvecklingsbenägna områden

Solnavägen 3 | 1383 Kvm
Kontor
Dekorativ bild

Solnavägen 3, 1383 kvm

Life City är en naturlig del av det internationella Hagastaden. Här verkar du tillsammans med de främsta, oavsett bransch.

Hälsingegatan 47 | 1349 Kvm
Kontor
Välkomnande entré

Hälsingegatan 47, 1349 kvm

Totalrenoverad lokal med flexibel planlösning, generös takhöjd och fint ljusinsläpp.

Kontakta oss

Vi hjälper dig i Hagastaden

Catarina Lennartsson
Office Leasing Manager
Kontakta mig
Alexander Yü
Office Leasing Manager
Kontakta mig
Mikael Wilhelmsson
Affärsutvecklare
Kontakta mig