Gränbystaden - Uppsalas andra stadskärna - Atrium Ljungberg

Gränbystaden - här utvecklas den framtidssmarta staden.

Gränbystaden och närliggande områden är den mest expansiva delen av Uppsala och beräknas inom några år vara helt integrerad med innerstaden. Här pågår sedan flera år en mängd olika projekt, i första hand bostäder men även utveckling av kontorsfastigheter, idrottsanläggningar och vård.

Gränbystaden är vårt största stadsutvecklingsprojekt i Uppsala. Här skapar vi en långsiktigt hållbar stadsdel – den framtidssmarta staden. Under de senaste åren har vi utvecklat såväl kontorsarbetsplatser, bostäder och kultur som mer handel och upplevelser på platsen. Uppsala är en av landets äldsta städer och har sedan århundraden tillbaka varit ett centrum för lärande och kultur. Nu växer ett nytt Uppsala fram med starkt fokus på näringslivet. Befolkningstillväxten är en av landets största och år 2050 beräknas Uppsala ha 140 000 nya invånare och 70 000 nya arbetsplatser. Kring år 2035 är fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm klart och närheten till Stockholm och Arlanda gör staden attraktiv för nya företag att etablera sig i. Atrium Ljungberg vill vara med och driva den här utvecklingen.

En hållbar stadsdel växer och utvecklas.

Under de senaste åren har vi genomfört en rad stora utvecklingsprojekt i Gränbystaden, alla med syfte att skapa en stadsmässighet med en blandning av handel, kontor, bostäder, service och kulturverksamheter. Genom att blanda verksamheter skapas en trygg plats med liv och rörelse under dygnets alla timmar. I direkt anslutning till den södra delen av gallerian har tre bostadshus med cirka 200 hyreslägenheter och kontorsytor uppförts. Utöver dessa pågår produktionen av nästa bostadsprojekt, Parkhusen med såväl hyreslägenheter som bostadsrätter. Det första huset av fyra är inflyttat och försäljning av lägenheterna i det andra huset pågår, dessa beräknas vara färdiga för inflytt under det tredje kvartalet 2023.

För Atrium Ljungberg är livet mellan husen minst lika viktig som fastigheterna själva. Vi äger och förvaltar själva våra områden och lägger stor vikt vid att skapa platser där människor vill vara och leva. Förutom kontor och bostäder har vi adderat biograf, temalekplatser, mötesplatser och gröna stråk. Vi arbetar även aktivt med en mängd olika hållbarhetsinitiativ i vårt närområde, bland dessa märks engagemang i integrationsprojektet Tillsammans med Almtuna IS, KFUM Baskets Gameplan, Trygghetsrådet och Läxhjälpen. Hållbarhetsarbetet innefattar även vår egen projektverksamhet och innebär att alla kommersiella nybyggnationer i Gränbystaden kommer att vara Breeam-certifierade och bostäderna är certifierade enligt Miljöbyggnad.

Vi utreder förutsättningarna för att starta ett detaljplaneärende avseende en vidareutveckling av området som idag utgör parkering i anslutning till gallerian, totalt ca 45 000 kvm. Det finns även möjlighet att inom befintlig detaljplan utveckla kvarvarande markytor om ca 5 000 kvm BTA för kontor och handel i norra delen. Vi fortsätter utvecklingen av Gränbystaden till en blandad stad där allt man behöver och önskar sig ligger vägg i vägg.

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

Kommunikation

Direktavfart från E4

Stort shoppingutbud

Galleria och externhandel

Stadsutveckling

Bostäder och arbetsplatser

Lediga lokaler i Gränbystaden.

Marknadsgatan 3B | 118 Kvm
Kontor
Dekorativ bild

Marknadsgatan 3B, 118 kvm

Liten lokal i nära anslutning till Gränbystadens galleria. Passar för butik, showroom, kontor eller service.

Marknadsgatan 3 | 258 Kvm
Kontor
Inspirationsbild kontor

Marknadsgatan 3, 258 kvm

Råyta som iordningställs utifrån hyresgästens behov. Hörnläget och de stora fönstren ger ett bra dagsljus och utsikt mot folklivet i Gränbystaden.

Marknadsgatan 1 | 333 Kvm
Kontor
Visionsbild kontor

Marknadsgatan 1, 333 kvm

Råyta som iordningställs efter hyresgästens behov. Lokalen har bra förutsättningar för effektiva ytor med unik prägel och fint ljusinsläpp.

Projekt

Projekt i Gränbystaden.

Gränbystaden är en av de mest expansiva delarna av Uppsala och inom några år sannolikt helt integrerad med Uppsalas innerstad.

kontakta oss

Vi hjälper dig i Gränbystaden