Dekorativ bild

Stadsutveckling

Vi utvecklar stadsdelar som skapar vär­de för kommuner, hyresgäster och alla som bor och verkar i våra områden. Genom att skapa en variation av innehåll kan vi skapa ett stadsliv där alla människor trivs, känner trygghet och inspireras – platser där man väljer att vara, nu och i framtiden.

Vår befintliga projektportfölj möjliggör framtida investeringar motsvarande cirka 36 miljarder kronor. Nedan ser du ett urval av våra pågående byggprojekt och framtida möjligheter.

Läs mer om de platser som vi utvecklar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Pågående projekt
Framtida projekt
Färdigställda projekt