Framtidsrapport - Hur ser framtidens arbetsliv ut? - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hybriduniversum - Flera framtider för arbetslivet

En framtidsrapport från Atrium Ljungberg.

De senaste två åren har förändrat hur vi ser på kontorsarbete i grunden. Vad är det egentligen för kontor vi går tillbaka till och hur har preferenserna och förväntningarna från anställda och chefer förändrats? Vad kommer att vara avgörande för att attrahera morgondagens talanger?

När människor nu återvänder till kontoren sker det med fördjupad kunskap om verksamheters och medarbetares olika behov. Det kommer inte att finnas en lösning som passar alla. Olika verksamheter har såklart olika behov men vi ser att det huvudsakliga arbetet kommer att ske på kontoret, i olika kombinationer med hubbar och coworking och där hemmet även fortsättningsvis kommer att vara en viktig pusselbit.

Trots olika behov är den gemensamma nämnaren tydlig; vi behöver arbetsplatser, där vi kan vara produktiva eller kreativa, platser där nya idéer kan födas, kunskaper delas och relationer gro.

Mängder av undersökningar har gjorts det senaste året, inte sällan med medarbetarperspektivet som grund. Denna rapport skiljer sig från andra genom sitt bredare perspektiv. Utöver mer än 1 000 intervjuer med medarbetare inom tjänstemannasektorn, har vi även gått på djupet i frågor som rör framtidens kontor och arbetsliv genom djupintervjuer med företagsledare, forskare och experter, samt i en kvantitativ studie bland 200 vd:ar i Sveriges fyra största städer. Fram träder olika bilder av framtiden. Ett hybridarbetssätt är här för att stanna och det kommer att kräva såväl innovativa kontorslösningar som nya förhållningssätt till organisation.

Vi på Atrium Ljungberg har en stark tro på framtidens arbetsplatser och vi tror på kraften i ’tillsammans-projekt’. Människor är oslagbara när vi samverkar och här har det fysiska mötet en helt central roll. Vi hoppas att den här rapporten ska inspirera till dialog och nya idéer som stimulerar till välmående, goda resultat och levande kvarter värda att längta till.

Trevlig läsning!