Jobba på Atrium Ljungberg - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Att jobba på Atrium Ljungberg.

Vi tänker på sånt som inte finns. Det går. Vi har förmånen att få tänka nytt och fritt när vi skapar stadsdelar - för människor som kanske inte ens är födda än.

Många av oss som jobbar på Atrium Ljungberg gör det för att få vara en del av någonting större. Vi förvaltar ett arv samtidigt som vi tänker framåt. Och allt vi gör ska vara långsiktigt hållbart. För oss handlar det lika mycket om byggnadernas klimatpåverkan och sociala funktion som att vi alla ska trivas på jobbet. Vi mäter hårda och mjuka värden för att ständigt förbättra oss. Steg för steg tror vi att vi kan göra världen och oss själva lite bättre.

Nyckeln till vår framgång är såklart nöjda, ansvarstagande och engagerade medarbetare. Vi tror att man blir starkare tillsammans och att de bästa idéerna föds i samverkan mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens.

Till vår karriärsida

Lediga tjänster

Vi vill att du utvecklas med oss.

För att utvecklas vidare utmanar vi oss själva. Vi vågar prova och göra sånt som är svårt, nytt och kanske oväntat. På så sätt kan vi skapa ännu mer att vara stolta över.

Vi vill främja en arbetsmiljö som tar tillvara kreativt tänkande, ansvarstagande och entreprenörsanda för att medarbetarna skall stimuleras och motiveras i sin vardag. Vi strävar efter en hög grad av individuell handlingskraft. Detta uppnår vi genom ett ledarskap som delegerar befogenheter att påverka och agera, ger stöd och uppmuntrar till lärande och utveckling.

Vår övertygelse är att tydligt ansvar, frihet och stimulerande arbetsuppgifter höjer motivationen och engagemanget hos våra medarbetare. Som en hjälp i detta arbete har vi en Performance Management-process. Den syftar till att förankra Atrium Ljungbergs strategi och målsättningar hos alla medarbetare och att säkerställa att alla medarbetare har en klar insikt i vad de förväntas uppnå under året och hur de ska agera för att nå sina mål. 

Dekorativ bild

Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Hållbara medarbetare är medarbetare som över tid mår bra, trivs, presterar och utvecklas. Ett av Atrium Ljungbergs övergripande affärsmål är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Mellan år 2011 och 2021 har vi årligen genomfört undersökningen Great Place To Work® för att mäta vår ambition att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vårt mål har varit att varje år uppnå ett genomsnittligt förtroendeindex på minst 85%. De senaste åtta åren har resultatet överträffat målet.

Från och med 2022 har vi valt en annan medarbetarundersökning som fokuserar mer på den hållbara medarbetaren – Human Financial Wellness. Vi har satt ett indexmål för hela organisationen på 5,5, där max är 7.  Undersökningen som genomfördes hösten 2022 gav ett startvärde om 5,7, vilket visade att våra medarbetare är mycket engagerade och att de trivs med arbetet, kollegor och chefer.

Dekorativ bild

Ett av Sveriges mest jämställda bolag.

Atrium Ljungberg har ett grundläggande synsätt om alla människors lika värde och arbetar aktivt med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Sedan år 2012 släpper Stiftelsen AllBright årligen AllBrightrapporten som granskar jämställdheten i de svenska börsbolagen. Atrium Ljungberg har varje år hamnat på topp 10 av drygt 300 bolag. Vi är stolta att hamna högt i Allbrightrapporten som uppmärksammar att vi har en jämställd ledning och styrelse samt jämn fördelning mellan könen bland övriga chefspositioner i bolaget.

Vi tänker på sånt som inte finns.

Vi har förmånen att få tänka nytt och fritt när vi skapar stadsdelar - för människor som kanske inte ens är födda än.

Vi är inte som andra

Inom fastighetsbranschen är det vanligt att ett företag utvecklar, ett annat bygger och ett tredje förvaltar. Så jobbar inte vi. Vår affärsmodell handlar om att greppa hela processen, från visionen till den dagliga driften. För en fastighet ska inte bara kännas ”wow”, den måste också vara optimal ur ett byggnads- och förvaltningsperspektiv. Därför involverar vi kompetenser från hela kedjan – utveckling, bygg och förvaltning – redan från start.

Du är inte som andra

Du har utbildning och kompetens inom exempelvis affärsutveckling, projektledning eller förvaltning. Men du har också ett driv och ett engagemang utöver det vanliga. När du tror på något, då är du inte rädd att staka ut din egen väg. Du följer Atrium Ljungberg, men Atrium Ljungberg följer också dig. Vi ger dig mandat. Vi backar upp dig och dina idéer. Vi låter dig glänsa på arenan du skapar för dig själv.

Vi vill att du utvecklas med oss

Vi är stolta. Men inte nöjda. För att utvecklas vidare utmanar vi oss själva. Vi vågar prova och göra sånt som är svårt, nytt och kanske oväntat. På så sätt kan vi skapa ännu mer att vara stolta över.

Till vår karriärsida

Lediga tjänster

kontakta oss