Medborgarplatsen - Hjärtat av Södermalm. - Atrium Ljungberg

Medborgarplatsen - Hjärtat av Södermalm.

Den gamla arbetarstadsdelen Södermalm är idag moderniserad, men mycket själ och hjärta finns kvar i kulturen på Söder, där Medborgarplatsen är öns mittpunkt. Stadsdelen är populär att bo i, men också attraktiv för kontorsetableringar, framför allt för kreativa näringar och offentliga verksamheter.

Vid Medborgarplatsen äger vi Söderhallarna, en byggnad som invigdes 1992, och som sedan dess har inrymt kontor, service och handel, med huvudsaklig inriktning på mat. Med sin centrala placering vid Medborgarplatsen är Söderhallarna en omtyckt handelsplats och en lokal mötesplats av stort värde för södermalmsbor och övriga stockholmare. Söderhallarna innehåller även en stor mängd arbetsplatser med en tyngdpunkt på kreativa techbolag och spelutveckling.

Vi planerar att rusta upp och utveckla hela fastigheten för att skapa en mötesplats för mat med ett stort fokus på hållbarhet, kultur och kreativitet. Fastigheten ska även inrymma moderna kontor som lockar kreativa branscher vilka gynnas av ett kontorsläge mitt i Sveriges största spelutvecklingskluster. Genom varsamma om- och tillbyggnader vill vi åstadkomma starka kopplingar till kringliggande stadsrum som bidrar till ökat folkliv och ökad trygghet runt Medborgarplatsen. Detaljplanearbete pågår och byggstart beräknas ske 2023.

Strax intill Söderhallarna ligger kontorsfastigheten Fatburssjön 8 som omfattar totalt 8 900 kvm. Fastigheten är certifierad med Breeam In-Use Excellent.

Bygginformation Projekt Söderhallarna

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

Kommunikation

Tunnelbana och pendeltåg

Restauranger och caféer

Södermalms kulturella hjärta

Arbetsplatser

Moderna kontorslokaler

Lediga lokaler vid Medborgarplatsen

Medborgarplatsen 3 | 15000 Kvm
Kontor
Dekorativ bild

Medborgarplatsen 3, 15000 kvm

Kommande möjlighet - Kontor i nya Söderhallarna 2026: Ett hem för matupplevelser och kreativa näringar i hjärtat av Södermalm

Kontakta oss
Jennipher Bergqvist
Marknadsansvarig Handel
Kontakta mig
Mattias Roussakoff
Leasing Manager
Kontakta mig