Medborgarplatsen - Hjärtat av Södermalm. - Atrium Ljungberg

Medborgarplatsen - Hjärtat av Södermalm.

Den gamla arbetarstadsdelen Södermalm är idag moderniserad, men mycket själ och hjärta finns kvar i kulturen på Söder, där Medborgarplatsen är öns mittpunkt. Stadsdelen är populär att bo i, men också attraktiv för kontorsetableringar, framför allt för kreativa näringar och offentliga verksamheter.

Vid Medborgarplatsen äger vi Söderhallarna, en byggnad som invigdes 1992, och som sedan dess har inrymt kontor, service och handel, med huvudsaklig inriktning på mat. Med sin centrala placering vid Medborgarplatsen är Söderhallarna en omtyckt handelsplats och en lokal mötesplats av stort värde för södermalmsbor och övriga stockholmare. 

Just nu pågår en stor ombyggnation och modernisering av Söderhallarna på Medborgarplatsen. Söderhallarna ska inrymma kontor för kreativa branscher och målet är även att bli Södermalms självklara destination för högkvalitativa råvaror och mathantverk, med stort hållbarhetsfokus. Investeringen uppgår till 1,3 mdkr och beräknas vara färdigställd under 2026.

Strax intill Söderhallarna ligger kontorsfastigheten Fatburssjön 8 som omfattar totalt 8 900 kvm. Fastigheten är certifierad med Breeam In-Use Excellent.

Bygginformation Projekt Söderhallarna

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

Kommunikation

Tunnelbana och pendeltåg

Restauranger och caféer

Södermalms kulturella hjärta

Arbetsplatser

Moderna kontorslokaler

Lediga lokaler vid Medborgarplatsen

Kontakta oss
Mattias Roussakoff
Leasing Manager
Kontakta mig