Slakthusområdet utvecklas till urban stadsdel - Atrium Ljungberg

Slakthusområdet

Slakthusområdet genomgår en enorm förändring. Området utvecklas till en urban stadsdel där mat och kultur får ta stor plats, samtidigt som den kulturhistoriska miljön varsamt bevaras och utvecklas. Atrium Ljungberg har fått förtroendet från Stockholms stad att utveckla stora delar av den nya stadsdelen.

Under sin hundraåriga historia har Slakthusområdet präglats av en stark entreprenörsanda. Det tar vi fasta på och utvecklar vidare när vi nu tar avstamp för de kommande hundra åren. Här kommer nya former av arbetsplatser och boenden växa fram för att tillsammans skapa en unik och kreativ stadsdel i Stockholm, som stolt tar sitt mathistoriska arv in i framtiden.

Den 31 januari 1912 invigde kung Gustav V Stockholms första offentliga slakthus strax söder om Södermalm i Stockholm. I samband med detta infördes slakttvång i staden och all slakt skulle ske vid slakthuset, för att få kontroll på de brister i hygien och tillsyn som förekom. Detta var starten på 100 år av boskapsslakt och livsmedelsproduktion i Slakthusområdet. Det som för 100 år sedan låg i stadens absoluta ytterkant är idag en del av det moderna och centrala Stockholm. Staden växer snabbt och behovet av att utveckla nya platser där invånarna kan bo, arbeta och leva är stort.

Stockholms stad har träffat ett avtal med Atrium Ljungberg om samarbete kring utvecklingen av stora delar av området. Slakthusområdet innehåller byggnader från olika decennier som gemensamt bidrar till områdets kulturvärden och historia. Ett stort antal av dessa ska bevaras och finnas med när det nya området växer fram. Rivning av några byggnader har påbörjats, bland annat för att kunna förbereda för den nya tunnelbanestationen med flera uppgångar.

Unika stadsutvecklingsmöjligheter.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt och i maj vann den första detaljplanen i området laga kraft. I juni 2019 tillträdde vi de första fastigheterna och totalt ska vi utveckla cirka 200 000 kvm BTA för kontor och bostäder kompletterat med kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning med mera. Den framtida investeringen uppgår, inklusive förvärv, till cirka 10 mdkr.

Under 2023 tecknade vi ett avtal med Stockholms konstnärliga högskola (SKH) om en flytt till Slakthusområdet. Det nya kvarteret, där SKH:s lokaler ingår, omfattar närmare 36 000 kvadratmeter BTA och beräknas stå klart 2030. SKH utbildar och forskar inom bland annat film, media och skådespeleri och arrangerar årligen ett stort antal publika evenemang. Byggnaden blir belägen i den sydöstra delen av Slakthusområdet.

Vi har även tecknat ett hyresavtal med Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, om att bygga en gymnasieskola i området. Den nya gymnasieskolan planeras omfatta cirka 6 000 kvm uthyrbar area och ska kunna ta emot cirka 800 elever. Intentionen från samtliga parter är att skolan ska kunna öppna till skolstart 2026.

Storsatsning på ny matdestination.

Under våren 2023 öppnade vår nya satsning Hus 26, en ny mötesplats med handplockade restaurang- och barkoncept i lokaler med industriell känsla. Hus 26 är en del av Slakthushallarna, en samling industribyggnader i jugendstil från 1912 som binds samman av den stora Förbindelsehallen. Ambitionen är att skapa en helt unik plats i Stockholms, och kanske även Sveriges, restaurang- och kulturutbud.

Den hyllade kockduon Adam Dahlberg och Albin Wessman, bakom krogarna Adam/Albin och Misshumasshu i Stockholm, har öppnat SOLEN, sin största restaurang någonsin. Den nischade lyssningsbaren Hosoi som tidigare huserat på Brunkebergstorg i Stockholm, nystartar i helt egen regi i Hus 26 med restaurang, bar och lyssningsrum. Stockholm Roast, som etablerade sig i Slakthusområdet under 2020, utökar sin verksamhet med restaurang, vinbar och bageri i Hus 26. Fler aktörer kommer presenteras löpande.

En levande stadsdel under dygnets alla timmar.

2019 inledde Atrium Ljungberg ett samarbete med Parkteatern, som bjöd på uppskattade föreställningskvällar i den gamla Förbindelsehallen. Det som var tänkt som ett återkommande evenemang sattes på paus under pandemin men återkom under hösten 2021 med fyra föreställningar. 2022 tecknades ett avtal med kulturarenan Fållan om att flytta till permanenta lokaler i Slakthusområdet.

Vår vision är att Slakthusområdet ska bli hela Stockholms självklara mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser och en motor för hela söderort. En ny, unik och attraktiv stadsdel i innerstaden.

Läs mer om våra planer för området på al.se/slakthusomradet

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

24-timmarsstad

Mat, kultur & upplevelser

Arbetsplatser

Tech, design, innovation

Bostäder

4 000 nya bostäder

Lediga lokaler i Slakthusområdet.

Hallvägen 34 | 8500 Kvm
Kontor
Dekorativ bild

Hallvägen 34, 8500 kvm

Tidigare magasinsbyggnad från 30-talet med modern tillbyggnad.

Rökerigatan 7 | 14500 Kvm
Kontor
Dekorativ bild

Rökerigatan 7, 14500 kvm

Bättre läge än Hus 06 Stationen finns inte i nya Slakthusområdet.

Livdjursgatan 5 | 1900 Kvm
Kontor
Dekorativ bild

Livdjursgatan 5, 1900 kvm

Unik möjlighet till kontor i egen fastighet med två plan & tillhörande uteplats/terrass i Slakthusområdet, mötesplatsen för mat, kultur & upplevelser.

Vision
Läs mer
Dekorativ bild

Vår vision för Slakthusområdet.

Säg hej till Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Här kommer nya former av arbetsplatser och boenden växa fram för att tillsammans skapa en unik och kreativ stadsdel i Stockholm. 2033 ska det stå klart, men här händer det saker redan nu. Läs mer här!

Läs mer
Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar
Kontakta oss
Petter Klingofström
Leasing Manager Project
Kontakta mig
Mattias Roussakoff
Leasing Manager
Kontakta mig
Andreas Jaeger
Affärsutvecklingschef Södra Stockholm
Kontakta mig