Aktien - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Aktien

Atrium Ljungbergs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1994. Sedan 2012 finns Atrium Ljungberg på Large Cap-listan tillsammans med alla andra bolag som har ett börsvärde över en miljard euro.
Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar