Kalender

Atrium Ljungbergs kalender uppdateras kontinuerligt med datum för finansiella rapporter och med händelser som till exempel årsstämma.

Här kan du också kopiera händelserna till din Outlook.

10 feb
10 feb -22, 07:30

Bokslutskommuniké 2021

Lägg till i kalender
2 mar
2 mar -22, 07:30

Årsredovisning 2021

Lägg till i kalender
23 mar
23 mar -22

Årsstämma

Lägg till i kalender
13 apr
13 apr -22, 07:30

Delårsrapport jan-mar 2022

Lägg till i kalender
8 jul
8 jul -22, 07:30

Delårsrapport jan-jun 2022

Lägg till i kalender
14 okt
14 okt -22, 07:30

Delårsrapport jan-sep 2022

Lägg till i kalender