Kalender - Atrium Ljungberg

Kalender

Atrium Ljungbergs kalender uppdateras kontinuerligt med datum för finansiella rapporter och med händelser som till exempel årsstämma.

Här kan du också kopiera händelserna till din Outlook.

6 jul
6 jul -23, 07:30

Delårsrapport jan-juni 2023

12 okt
12 okt -23, 07:30

Delårsrapport jan-sep 2023

31 jan
31 jan -24, 07:30

Bokslutskommuniké 2023

23 feb
23 feb -24, 07:30

Årsredovisning 2023

21 mar
21 mar -24, 00:00

Årsstämma

12 apr
12 apr -24, 07:30

Delårsrapport jan-mar 2024

5 jul
5 jul -24, 07:30

Delårsrapport jan-jun 2024

11 okt
11 okt -24, 07:30

Delårsrapport jan-sep 2024