Kalender - Atrium Ljungberg

Kalender

Atrium Ljungbergs kalender uppdateras kontinuerligt med datum för finansiella rapporter och med händelser som till exempel årsstämma.

Här kan du också kopiera händelserna till din Outlook.

12 okt
12 okt -23, 07:30

Delårsrapport jan-sep 2023

31 jan
31 jan -24, 07:30

Bokslutskommuniké 2023

23 feb
23 feb -24, 07:30

Årsredovisning 2023

21 mar
21 mar -24, 00:00

Årsstämma

12 apr
12 apr -24, 07:30

Delårsrapport jan-mar 2024

5 jul
5 jul -24, 07:30

Delårsrapport jan-jun 2024

11 okt
11 okt -24, 07:30

Delårsrapport jan-sep 2024