Kalender - Atrium Ljungberg

Kalender

Atrium Ljungbergs kalender uppdateras kontinuerligt med datum för finansiella rapporter och med händelser som till exempel årsstämma.

Här kan du också kopiera händelserna till din Outlook.

2 feb
2 feb -23, 07:30

Bokslutskommuniké 2022

1 mar
1 mar -23

Årsredovisning 2022

14 apr
14 apr -23, 07:30

Delårsrapport jan-mars 2023

6 jul
6 jul -23, 07:30

Delårsrapport jan-juni 2023

12 okt
12 okt -23, 07:30

Delårsrapport jan-sep 2023