SICKLA

Den som besöker Sickla märker snart att stadsdelen har något alldeles eget. Hit har människor och företag sökt sig i hundratals år och det industrihistoriska arvet märks i allt från arkitektur till den nyfikna och utforskande atmosfär som är så typisk för området. Här är det norm att tänka och göra annorlunda.
Den som besöker Sickla märker snart att stadsdelen har något alldeles eget. Hit har människor och företag sökt sig i hundratals år och det industrihistoriska arvet märks i allt från arkitektur till den nyfikna och utforskande atmosfär som är så typisk för området. Här är det norm att tänka och göra annorlunda.
Vision

Den idédrivna staden

Det har alltid funnits ett driv i Sickla, en vilja att hela tiden nå nya mål. Redan på 1700-talet valde bland annat en krutfabrik, ett beckbränneri och Sveriges första kattuntryckeri området för sin verksamhet. Men det främsta exemplet på Sicklas roll i det industriella Sveriges framväxt är AB Diesels Motorer. 1898 började företaget tillverka den då helt oprövade dieselmotorn, som så småningom skulle nå stora framgångar och lägga grunden till Atlas Copco. Idag ett globalt företag med 39 000 anställda och huvudkontor i Sickla. Under perioden tillkom också Saltsjöbanan som gjorde området tillgängligt för ännu fler människor och verksamheter.

Gamla och nya årsringar

Historien är alltid närvarande i Sickla med tydliga årsringar i arkitektur och byggnader som nu rymmer helt nya verksamheter; Dieselverkstaden (kulturcentrum), Formalinfabriken (mötesplats, kafferosteri och kreativa kontor), Tapetfabriken (hotell) och Monteringshallen (hantverk och café). Varje promenad är en tidsresa. Lika tydligt lägger Sicklas historia grunden till framtiden med tydliga paralleller i det nytänkande företagsklimatet, det rika kulturlivet, den levande handeln, de genomtänkta bostäderna och de goda kommunikationerna. Och i takt med att fler människor och företag ständigt flyttar in, växer nya årsringar fram.

Bra klimat för tillväxt

Sickla har alltid attraherat entreprenörer och idag är stadsdelen arbetsplats för drygt 8 000 människor och 400 företag med en mängd olika inriktningar. Här låter sig nybildade techbolag och internationella industrijättar inspireras av varandra i livfulla kvarter där luftiga och modernt utrustade kontor samsas med Sicklas stora utbud av allt från hotell och kultur till handel och service.

En ny sida av Stockholm växer fram

Flera byggprojekt är igång och i och med att tunnelbanan förlängs till Sickla finns ännu större möjligheter att utveckla stadsdelen. Därför kunde vi under 2020 presentera våra planer för Centrala Sickla, området mellan Marcusplatsen i väster och Kyrkviken i öster. Centrala Sickla består  idag av stora parkeringsplatser och låga handelsbyggnader. Ytorna kommer att omvandlas till urbana kvarter där promenadstråk samsas med högre hus med kontorsarbetsplatser och restauranger och butiker i bottenvåningarna. Totalt omfattar planen cirka 150 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 7 000 kontorsarbetsplatser och cirka 500 nya bostäder. Detaljplaneprocessen inleds nu och bedöms ta cirka tre år.

Dekorativ bild
Kommunikation
Slussen 10 min
Levande stadsdel
Stadens hela utbud
Hälsa och välmående
Nära till naturens lugn

Dina grannar

I Sickla sitter bland annat dessa företag.

Kontakta oss