Investor relations - Atrium Ljungberg

Investor Relations

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Tillsammans med kommunerna, våra kunder och de som bor i staden bygger vi levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning.

Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 59 miljarder kronor. Här arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 40 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.

 

Delårsrapport januari – mars 2024
Ladda ner
Dekorativ bild

Ladda ner vår delårsrapport.

Vi är på botten av lågkonjunkturen men trots den dystra ekonomin finns det affärer att göra och hyresnivåerna är stabila. Att i dessa tider leverera ett ökat förvaltningsresultat om 14% är starkt, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Ladda ner
Läs mer här
Dekorativ bild

Års- och hållbarhets-redovisning 2023

Läs mer här

Kontakta oss