Investor relations - Atrium Ljungberg

Investor Relations

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Tillsammans med kommunerna, våra kunder och de som bor i staden bygger vi levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning.

Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 58 miljarder kronor. Här arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 40 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.

 

Delårsrapport januari – mars 2023
Ladda ner
Dekorativ bild

Ladda ner vår senaste delårsrapport.

Vi startar året med att leverera ett starkt förvaltningsresultat i ett fortsatt utmanande omvärldsläge, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Ladda ner
Läs mer här
Dekorativ bild

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Läs mer här