Investor Relations

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. 

Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 49 miljarder kronor. Här arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 37 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.

Läs vår senaste delårsrapport (pdf)

Lyssna till vd Annica Ånäs när hon presenterar resultatet för tredje kvartalet 2021.