Atrium Ljungberg som investering - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Investment case

Atrium Ljungberg är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Inte under något år sedan börsintroduktionen 1994 har bolaget sänkt sin utdelning. I dagsläget har Atrium Ljungberg cirka 8 000 aktieägare.

Fyra anledningar att äga aktier i Atrium Ljungberg:

 1. Stabil utdelning
  Atrium Ljungberg har levererat en stabil utdelning där den effektiva utdelningstillväxten de senaste 10 åren har varit 7 % per år. Sedan börsintroduktionen 1994 har utdelningen kr/aktie aldrig sänkts.

 2. Möjlighet till god värdetillväxt
  Med en projektvolym om totalt ca 40 mdkr i redan ägd mark eller erhållna markanvisningar har Atrium Ljungberg – och därmed aktien – möjlighet till god värdetillväxt över tid.

 3. Låg finansiell risk
  Vi har en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som låg belåningsgrad och hög räntetäckningsgrad samt en investment grade-rating hos Moody's med betyget Baa2 med negativ utsikt.

 4. Hållbar stadsutveckling
  Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärsmodellen där vi kontinuerligt utvecklar våra områden i en hållbar riktning. Vi är en långsiktig aktör som tar ansvar för vår verksamhets påverkan på människor och miljö.