Dekorativ bild

Investment case

Atrium Ljungberg är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Inte under något år sedan börsintroduktionen 1994 har bolaget sänkt sin utdelning. I dagsläget har Atrium Ljungberg cirka 9 000 aktieägare.

Fyra anledningar att äga aktier i Atrium Ljungberg:

 1. En stabil direktavkastning
  De senaste fem åren har aktiens direktavkastning uppgått till 2,9 procent. Sedan börsintroduktionen 1994 har bolaget aldrig sänkt en utdelning i kronor per aktie.

 2. Låg risk
  Bolaget har en stabil verksamhet och en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som låg belåningsgrad och hög räntetäckningsgrad och har en publik rating hos Moody's med betyget Baa2.

 3. Möjlighet till god värdetillväxt
  Med en planerad investeringstakt på två miljarder kronor per år och en målsättning om en projektvinst om 20 procent på ny- och tillbyggnationer, har bolaget - och därmed aktien - möjlighet till god värdetillväxt över tid.

 4. Hållbar stadsutveckling
  Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärsmodellen där vi kontinuerligt utvecklar våra områden i hållbar riktning. Vi är en långsiktig aktör som tar ansvar för vår verksamhets påverkan på människor och miljö.