Atrium Ljungberg som investering - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Investment case

Atrium Ljungberg är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Inte under något år sedan börsintroduktionen 1994 har bolaget sänkt sin utdelning. I dagsläget har Atrium Ljungberg cirka 8 000 aktieägare.

Fyra anledningar att äga aktier i Atrium Ljungberg:

Stabil utdelning

Atrium Ljungberg antog under 2023 en ny utdelningspolicy där ca en tredjedel av förvaltningsresultatet ska delas ut. Därutöver kan styrelsen föreslå att vinster av engångskaraktär kan föras över till ägarna.

Möjlighet till god värdetillväxt

Med en projektvolym om ca 40 mdkr i redan ägd mark eller erhållna markanvisningar har Atrium Ljungberg – och därmed aktien – möjlighet till god värdetillväxt över tid.

Låg finansiell risk

Vi har en stark finansiell ställning med såväl stabil belåningsgrad som räntetäckningsgrad. Vi har en investment grade-rating hos Moody’s med betyget Baa2 med negativ utsikt.

Hållbar stadsutveckling

Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärsmodellen där vi kontinuerligt utvecklar våra områden i en hållbar riktning. Vi är en långsiktig aktör som tar ansvar för vår verksamhetspåverkan på människor och miljö.

Kontakta oss