Dekorativ bild

Projektportfölj

Atrium Ljungbergs affärsmodell innebär att äga, förvalta och utveckla fastigheter och stadsdelar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Därmed tar vi ansvar för hela värdekedjan. Bolaget har en målsättning att investera ca 30 mdkr fram till år 2030 med ca 10 mdkr projektvinst, vilket tillsammans med effektiv förvaltning av dagens fastighetsportfölj ger förutsättningar för dubblat fastighetsvärde och driftnetto år 2030 jämfört med år 2021.

Vår projektportfölj består av såväl egenutvecklade byggrätter som redan  erhållna markanvisningar. Per 30 juni 2022 omfattade vår projektportfölj ca 900 000 kvm BTA fördelat på 230 000 kvm BTA bostadsbyggrätter och resterande på fastigheter att förvalta med tyngdpunkt inom kontor. Av total volym planeras ca 800 000 kvm vara utvecklade fram till år 2030, varav ca 179 000 kvm avser bostadsrätter.

Merparten av utvecklingsportföljen finns i Stockholm med fokus på Hagastaden, Slakthusområdet, Slussen och Sickla. Ca 87 % av portföljen ligger vid befintlig eller kommande tunnelbanestation i Stockholm.

Planerade och pågående projekt fram till 2030

Utvecklas för att äga Antal lägenheter BTA, kvm Varav lagakraft detaljplan
Stockholm      
- Hagastaden 0 90 000 45 000
- Sickla 162 120 000 33 000
- Slakthusområdet 372 170 000 40 000
- Slussen 0 55 000 55 000
- Övriga Stockholm 0 75 000 30 000
Uppsala 444 86 000 25 000
Göteborg/Malmö 0 28 800 5 400
Summa 978 624 800 233 400
       
Bostadsrätter      
Stockholm      
- Hagastaden 440 39 000 39 000
- Sickla 1 080 105 000 39 000
- Slakthusområdet 190 15 000 0
Uppsala 243 20 000 24 000
Summa 2 003 179 000 102 000
       
Projektportfölj fram till år 2030 2 981 803 800 335 400