Projektportfölj - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Projektportfölj

Atrium Ljungbergs affärsmodell innebär att äga, förvalta och utveckla fastigheter och stadsdelar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Bolaget har en projektportfölj motsvarande en investeringsvolymom ca 40 mdkr i redan ägd mark eller erhållnamarkanvisningar.

I början av 2022 lanserade bolaget en målsättning att investera 30 mdkr fram till 2030 i våra projekt med en projektvinst om 30%. Till följd av ändrade marknadsförutsättningar är planen att realisera projekten i den takt som marknaden möjliggör.

Per 31 december 2023 omfattade vår projektportfölj 800 000 kvm BTA fördelat på 235 000 kvm BTA bostadsbyggrätter och resterande på fastigheter att förvalta med tyngdpunkt inom kontor. Merparten av utvecklingsportföljen finns i Stockholm med fokus på Hagastaden, Slakthusområdet, Slussen och Sickla. 85% av portföljen ligger vid befintliga eller kommande tunnelbanestationer i Stockholm.

 

Planerade och pågående projekt med start senast år 2030

Utvecklas för att äga Antal lägenheter BTA, kvm Varav lagakraft detaljplan
Stockholm      
- Hagastaden 0 57 000 13 000
- Sickla 0 99 000 35 000
- Slakthusområdet 90 153 000 39 000
- Slussen 0 56 000 56 000
- Övriga Stockholm 0 45 000 0
Uppsala 0 38 000 12 000
Göteborg/Malmö 0 32 000 5 400
Summa 90 480 000 161 400
       
Bostadsrätter      
Stockholm      
- Hagastaden 452 40 000 40 000
- Sickla 934 86 000 33 000
- Slakthusområdet 200 18 000 -
Uppsala 242 20 000 20 000
Summa 1 828 164 000 93 000
       
Projektportfölj med start senast år 2030 1 918 644 000 253 400