Projektportfölj - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Projektportfölj

Atrium Ljungbergs affärsmodell innebär att äga, förvalta och utveckla fastigheter och stadsdelar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Därmed tar vi ansvar för hela värdekedjan. Bolaget har en målsättning att investera cirka 30 miljarder kronor fram till år 2030 med ca 10 miljarder projektvinst, vilket tillsammans med effektiv förvaltning av dagens fastighetsportfölj ger förutsättningar för dubblat fastighetsvärde och driftnetto år 2030 jämfört med år 2021. Utifrån dagensrådande omvärldsläge kan målsättningen fördröjas något.

Vår projektportfölj består av såväl egenutvecklade byggrätter som redan  erhållna markanvisningar. Per 30 september 2022 omfattade vår projektportfölj ca 830 000 kvm BTA fördelat på 215 000 kvm BTA bostadsbyggrätter och resterande på fastigheter att förvalta med tyngdpunkt inom kontor. 

Merparten av utvecklingsportföljen finns i Stockholm med fokus på Hagastaden, Slakthusområdet, Slussen och Sickla. Ca 87 % av portföljen ligger vid befintlig eller kommande tunnelbanestation i Stockholm.

Planerade och pågående projekt fram till 2030

Utvecklas för att äga Antal lägenheter BTA, kvm Varav lagakraft detaljplan
Stockholm      
- Hagastaden 0 90 000 45 000
- Sickla 78 110 000 40 000
- Slakthusområdet 198 165 000 40 000
- Slussen 0 55 000 55 000
- Övriga Stockholm 0 75 000 30 000
Uppsala 376 80 000 20 600
Göteborg/Malmö 0 28 800 5 400
Summa 652 603 800 236 000
       
Bostadsrätter      
Stockholm      
- Hagastaden 440 39 000 39 000
- Sickla 989 91 000 32 000
- Slakthusområdet 195 15 000 0
Uppsala 370 29 000 20 000
Summa 1 994 174 000 91 000
       
Projektportfölj fram till år 2030 2 646 777 800 327 000