Dekorativ bild

Projektportfölj

Atrium Ljungbergs affärsmodell innebär att äga, förvalta och utveckla fastigheter och stadsdelar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Därmed tar vi ansvar för hela värdekedjan. Bolaget har en målsättning att investera ca 30 mdkr fram till år 2030 med ca 10 mdkr projektvinst, vilket tillsammans med effektiv förvaltning av dagens fastighetsportfölj ger förutsättningar för dubblat fastighetsvärde och driftnetto år 2030 jämfört med år 2021.

Vår projektportfölj består av såväl egenutvecklade byggrätter som redan  erhållna markanvisningar. Per 31 mars 2022 omfattade vår projektportfölj ca 920 000 kvm BTA fördelat på 250 000 kvm BTA bostadsbyggrätter och resterande på fastigheter att förvalta med tyngdpunkt inom kontor. Av total volym planeras ca 800 000 kvm vara utvecklade fram till år 2030, varav ca 179 000 kvm avser bostadsrätter.

Merparten av utvecklingsportföljen finns i Stockholm med fokus på Hagastaden, Slakthusområdet, Slussen och Sickla. Ca 87 % av portföljen ligger vid befintlig eller kommande tunnelbanestation i Stockholm.

Planerade och pågående projekt fram till 2030

Utvecklas för att äga Antal lägenheter BTA, kvm Varav lagakraft detaljplan
Stockholm      
- Hagastaden 0 90 000 6 000
- Sickla 154 118 000 24 000
- Slakthusområdet 372 171 000 28 000
- Slussen 0 55 000 55 000
- Övriga Stockholm 0 75 000 30 000
Uppsala 430 84 000 18 000
Göteborg/Malmö 0 28 400 5 400
Summa 956 621 400 166 400
       
Bostadsrätter      
Stockholm      
- Hagastaden 450 39 000 39000
- Sickla 1 129 105 000 43000
- Slakthusområdet 195 15 000 0
Uppsala 242 20 000 20 000
Summa 2 016 179 000 102 000
       
Projektportfölj fram till år 2030 2 972 800 400 268 400