Dekorativ bild

Rating

Den 20 februari 2017 erhöll Atrium Ljungberg en långfristig Baa2-rating, med stabil utsikt från kreditvärderingsinstitutet Moody´s

Den 30 april 2020 erhölls en uppdaterad rapport som bekräftade denna nivå.