Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 6 000 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2019-10-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 266  29 456   29,6 22,1 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 466   38 466 23,2  29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 502 16 312  19,7  12,2 
Carnegie fonder - 8 989 8 989 5,4 6,7
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,9 6,1
AFA Försäkringar - 2 155 2 155 1,3 1,6
ODIN Fonder - 1 573 1 573 0,9 1,2
Vanguard - 1 537 1 537 0,9 1,2
Norges bank - 1 505 1 505 0,9 1,1
Handelsbanken fonder - 1 500 1 500 0,9 1,1
Övriga - 20 229 20 229 12,2 17,7
Totalt utestående aktier 4 000  125 839  129 839  100,00 100 
Återköpta aktier  - 3 382 3 382 2,5 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100