Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2022-10-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 29 246 31 436  31,6 23,6
Konsumentföreningen Stockholm  - 33 927  33 927 20,9 25,5
Familjen Holmström 1 810 14 549 16 359 20,1 12,3
Carnegie fonder - 8 499 8 499 5,2 6,4
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 5,0 6,1
Vanguard - 1 805 1 805 1,1 1,4
BlackRock - 1 483 1 483 0,9 1,1
Margareta af Ugglas - 1 445 1 445 0,9 1,1
AFA Försäkring - 1 263 1 263 0,8 0,9
Norges Bank - 1 021 1 021 0,6 0,8
Övriga - 20 751 20 751 12,8 20,9
Totalt utestående aktier 4 000  122 106 126 301 100,00 100
Återköpta aktier  - 7 115 7 115 5,3
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221 133 221 100  100