Ägare - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2024-02-29:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 29 351 31 541  31,6 23,7
Konsumentföreningen Stockholm  - 32 361  32 361 20,0 24,3
Familjen Holmström 1 810 14 549 16 359 20,1 12,3
Varma Pensionsförsäkringar - 8 117 8 117 5,0 6,1
Carnegie Fonder  - 7 125 7 125 4,4 5,3
Swedbank Robur Fonder - 4 234 4 234 2,6 3,2
Vanguard - 1 909 1 909 1,2 1,5
Länsförsäkringar Fonder - 1 965 1 965 1,2 1,4
Blackrock - 1 895 1 895 1,2 1,4
AFA Försäkring - 1 603 1 603 1,0 1,2
Övriga - 18 997 18 997 11,7 19,6
Totalt utestående aktier 4 000  122 106 126 106 100,00 100
Återköpta aktier  - 7 115 7 115 5,3
Totalt emitterade aktier  4 000 129 221 133 221 100  100