Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2022-07-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 29 051 31 241  31,4 23,5
Konsumentföreningen Stockholm  - 33 927  33 927 20,9 25,5
Familjen Holmström 1 810 14 549 16 359 20,1 12,3
Carnegie fonder - 8 469 8 469 5,2 6,4
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 5,0 6,1
Vanguard - 1 777 1 777 1,1 1,3
BlackRock - 1 511 1 511 0,9 1,1
Margareta af Ugglas - 1 445 1 445 0,9 1,1
AFA Försäkring - 1 123 1 123 0,7 0,8
Norges Bank - 1 074 1 074 0,7 0,8
Övriga - 21 063 21 063 13,0 21,2
Totalt utestående aktier 4 000  122 106 126 301 100,00 100
Återköpta aktier  - 7 115 7 115 5,3
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221 133 221 100  100