Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2021-03-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 28 873  31 063   31,1 23,3 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 666   38 666 23,7 29,0 
Familjen Holmström 1 810  13 798 15 608  19,5 11,7 
Carnegie fonder - 8 676 8 676 5,3 6,5
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,9 6,1
Black Rock - 1 500 1 500 0,9 1,1
Vaguard - 1 447 1 447 0,9 1,1
Margareta af Ugglas - 1 444 1 444 0,9 1,1
Telenor Pensjonskasse - 841 841 0,5 0,6
SEB fonder - 792 792 0,5 0,6
Övriga - 18 538 18 538 11,4 18,8
Totalt utestående aktier 4 000  122 692  126 692  100,00 100 
Återköpta aktier  - 6 529 6 529 4,9
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221 100  100