Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 9 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2020-10-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 28 773  30 963   30,6 23,2 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 866   38 866 23,5 29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 692 16 502  19,8 12,4 
Carnegie fonder - 9 305 9 305 5,6 7,0
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,9 6,1
Vanguard - 1 643 1 643 1,0 1,2
Black Rock - 1 418 1 418 0,9 1,1
Margareta af Ugglas - 1 408 1 408 0,8 1,1
Norges Bank - 1 250 1 250 0,8 0,9
Handelsbanken fonder - 850 850 0,5 0,6
Övriga - 19 399 19 399 11,7 17,2
Totalt utestående aktier 4 000  125 721  129 721  100,00 100 
Återköpta aktier  - 3 500 3 500 2,6 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221 100  100