Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  närmare 7 000 aktieägare.                                                  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2020-04-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 28 773  30 963   30,6 23,2 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 866   38 866 23,5 29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 692 16 502  19,8 12,4 
Carnegie fonder - 9 220 9 220 5,6 6,9
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,9 6,1
Vanguard - 1 637 1 637 1,0 1,2
Margareta af Ugglas - 1 445 1 445 0,9 1,1
Black Rock - 1 357 1 357 0,8 1,0
Norges Bank - 1 187 1 187 0,7 0,9
AFA Försäkring - 1 124 1 124 0,7 0,8
Övriga - 19 303 19 303 11,6 17,1
Totalt utestående aktier 4 000  125 721  129 721  100,00 100 
Återköpta aktier  - 3 500 3 500 2,6 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100