Ägare - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2023-10-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 29 351 31 541  31,6 23,7
Konsumentföreningen Stockholm  - 32 361  32 361 20,0 24,3
Familjen Holmström 1 810 14 549 16 359 20,1 12,3
Varma Pensionsförsäkringar - 8 117 8 117 5,0 6,1
Carnegie Fonder  - 6 870 6 870 4,2 5,2
Swedbank Robur Fonder - 3 537 3 537 2,2 2,7
Vanguard - 1 929 1 929 1,2 1,4
BlackRock - 1 874 1 874 1,2 1,4
Länsförsäkringar Fonder - 1 745 1 745 1,1 1,3
AFA Försäkring - 1 561 1 561 1,0 1,2
Övriga - 20 212 20 212 12,6 20,5
Totalt utestående aktier 4 000  122 106 126 106 100,00 100
Återköpta aktier  - 7 115 7 115 5,3
Totalt emitterade aktier  4 000 129 221 133 221 100  100