Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2021-04-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 28 873  31 063   31,2 23,3 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 266   38 266 23,5 28,7 
Familjen Holmström 1 810  13 798 15 608  19,6 11,7 
Carnegie fonder - 8 842 8 842 5,4 6,6
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 5,0 6,1
Vanguard - 1 687 1 687 1,0 1,3
Black Rock - 1 539 1 539 0,9 1,2
Margareta af Ugglas - 1 444 1 444 0,9 1,1
Norges Bank - 929 929 0,6 0,7
Telenor Pensjonskasse - 841 841 0,5 0,6
Övriga - 18 157 18 157 11,2 18,7
Totalt utestående aktier 4 000  122 493 126 493 100,00 100 
Återköpta aktier  - 6 728 6 728 5,1
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221 100  100