Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 6 000 aktieägare.                                                          Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2019-12-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 27 066  29 256   29,5 22,0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 466   38 466 23,2 29,2 
Familjen Holmström 1 810  14 502 16 312  19,7 12,2 
Carnegie fonder - 8 693 8 693 5,2 6,5
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,9 6,1
ODIN fonder - 2 234 2 234 1,3 1,7
AFA försäkringar - 2 160 2 160 1,3 1,6
Vanguard - 1 610 1 610 1,0 1,2
Margareta af Ugglas - 1 445 1 445 0,9 1,1
Norges bank - 1 440 1 440 0,9 1,1
Övriga - 20 106 20 106 12,1 17,6
Totalt utestående aktier 4 000  125 839  129 839  100,00 100 
Återköpta aktier  - 3 382 3 382 2,5 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221   100  100