Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2021-11-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 28 973 31 163  31,3 23,4 
Konsumentföreningen Stockholm  - 34 888  34 888 21,5 26,2 
Familjen Holmström 1 810 13 798 15 608 19,6 11,7 
Carnegie fonder - 8 979 8 979 5,5 6,7
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 5,0 6,1
Vanguard - 1 653 1 653 1,0 1,2
Black Rock - 1 610 1 610 1,0 1,2
Margareta af Ugglas - 1 444 1 444 0,9 1,1
Norges Bank - 945 945 0,6 0,7
AFA Försäkring - 915 915 0,6 0,7
Övriga - 21 104 21 104 13,0 20,9
Totalt utestående aktier 4 000  122 426 126 426 100,00 100
Återköpta aktier  - 6 795 6 795 5,1
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221 100  100