Ägare - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2023-02-28:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 29 246 31 436  31,6 23,6
Konsumentföreningen Stockholm  - 32 861  32 861 20,3 24,7
Familjen Holmström 1 810 14 549 16 359 20,1 12,3
Varma Pensionsförsäkringar - 8 117 8 117 5,0 6,1
Carnegie Fonder  - 7 250 7 250 4,5 5,4
Swedbank Robur Fonder - 3 257 3 257 2,0 2,4
Vanguard - 1 879 1 879 1,2 1,4
BlackRock - 1 790 1 790 1,1 1,3
Margareta af Ugglas - 1 445 1 445 0,9 1,1
AFA Försäkring - 1 414 1 414 0,9 1,1
Övriga - 20 298 20 298 12,5 20,6
Totalt utestående aktier 4 000  122 106 126 106 100,00 100
Återköpta aktier  - 7 115 7 115 5,3
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221 133 221 100  100