Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 400 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2020-12-31:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 28 773  30 963   30,6 23,2 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38 666   38 666 23,5 29,2 
Familjen Holmström 1 810  13 798 15 608  19,5 11,7 
Carnegie fonder - 9 331 9 331 5,7 7,0
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 4,9 6,1
Vanguard - 1 526 1 526 0,9 1,1
Black Rock - 1 470 1 470 0,9 1,1
Margareta af Ugglas - 1 444 1 444 0,9 1,1
Indecap AB - 1 102 1 102 0,7 0,8
Norges Bank - 1 039 1 039 0,6 0,8
Övriga - 18 345 18 345 11,2 18,0
Totalt utestående aktier 4 000  123 611  127 611  100,00 100 
Återköpta aktier  - 5 610 5 610 4,2 
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221  133 221 100  100