The owners

Major shareholders in Atrium Ljungberg as of 31 January 2019.
                                             Class A shares '000 Class B shares '000   Totalt                 Votes, % Capital, %
Familjen Ljungberg  2,190 27,166  29,356   29.2 22.0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38,866   38,866 23.2  29.2 
Familjen Holmström 1,810  14,692 16,502  19.6  12.4 
Carnegie Fonder - 8,745 8,745 5.3 6.6
Varma pensionsförsäkringar - 8,117 8,117 4.8 6.1
AFA Försäkringar - 2,399 2,399 1.4 1.8
Handelsbanken Funds - 2,050 2,050 1.2 1.5
Norwegian Bank - 1,551 1,551 0.9 1.2
Margareta Af Ugglas 1,445  1,445  0.9  1.1 
Ilmarinen Pensionsförsäkringar - 1,405 1,405 0.8 1.1
Other - 19,994 19,994 12.0  17.1
Number of outstandig shares issued, 000 4,000  126,430 130,430  100.0 100 
Repurschased shares - 2,791 2,791 0.0 2.1
Average number of outstanding shares, 000  4,000 129,221  133,221  100.0  100