The owners

Major shareholders in Atrium Ljungberg as of 30 November 2018.
                                             Class A shares '000 Class B shares '000   Totalt                 Votes, % Capital, %
Familjen Ljungberg  2,190 27,166  29,356   29.2 22.0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38,896   38,896 23.2  29.2 
Familjen Holmström 1,810  14,692 16,502  19.6  12.4 
Carnegie Fonder - 9,023 9,023 5.4 6.8
Varma pensionsförsäkringar - 8,117 8,117 4.8 6.1
AFA Försäkringar - 2,399 2,399 1.4 1.8
Handelsbanken Funds - 2,250 2,250 1.4 1.7
Norwegian Bank - 1,530 1,530 0.9 1.1
Margareta Af Ugglas 1,445  1,445  0.9  1.1 
Ilmarinen Pensionsförsäkringar - 1,405 1,405 0.8 1.1
Other - 19,729 19,729 11.8  16.8
Number of outstandig shares issued, 000 4,000  126,622 130,622  100.0 100 
Repurschased shares - 2,599 2,599 0.0 2.0
Average number of outstanding shares, 000  4,000 129,221  133,221  100.0  100