The owners

Major shareholders in Atrium Ljungberg as of 31 July 2018.
                                             Class A shares '000 Class B shares '000   Totalt                 Votes, % Capital, %
Familjen Ljungberg  2,190 27,166  29,356   29.2 22.0 
Konsumentföreningen Stockholm  - 38,966   38,996 23.2  29.2 
Familjen Holmström 1,810  14,692 16,502  19.5  12.6 
Carnegie Fonder - 9,023 9,023 5.4 6.8
Varma pensionsförsäkringar - 8,117 8,117 4.8 6.1
Handelbanken fonder  - 2,250 2,250 1.3 1.7
AFA Försäkringar - 1,594 1,594 1.0 1.2
Fjärde AP-fonden - 1,551 1,551 0.9 1.2
Margareta Af Ugglas 1,445  1,445  0.9  1.1 
Ilmarinen Pensionsförsäkringar - 1,405 1,405 0.8 1.1
Other - 18,471 18,471 11.0  17.3
Number of outstandig shares issued, 000 4,000  127,530  131,530  100.0 100 
Repurschased shares - 1,691 1,691 0.0 1.3
Average number of outstanding shares, 000  4,000 129,221  133,221  100.0  100