Slussen - Södermalms affärsmässiga hjärta - Atrium Ljungberg

Slussen - Från trafikplats till mötesplats.

Slussen, en av Stockholms mest ikoniska platser, genomgår sin största omvandling på över 80 år. När området står färdigt kommer Slussen vara både ett viktigt kommunikationsnav och en fantastisk plats i staden med restauranger och gångstråk längs vattnet. Bilar och bussar längs Stadsgårdskajen flyttas ner under mark.

Stockholms stora byggprojekt Nya Slussen pågår för fullt och kommer att fortsätta påverka området fram till år 2028. Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya torg, stråk och områdets första park. Kollektivtrafiken, gående och cyklister ska få mer plats, samtidift som ytorna för biltrafik minskar och anpassas för att rymma dagens trafikflöden. Nya byggnader och verksamhetsytor ovan och under mark tillskapas.  

Välkända fastigheter vid Slussen.

Vid Slussen äger vi tre välkända fastigheter som tillsammans bildar en tydlig front mot Stadsgårdskajen. Glashuset är en av Stockholms mest kända byggnader och omgärdas av Katarinahuset och Sjömansinstitutet. Idag används alla tre fastigheter som kontorslokaler med utsikt över Stockholms mest centrala delar. Bland hyresgästerna hittar vi bland annat Convendum, HiQ, TT och Wingårdhs.

Katarinahuset moderniseras.

Vi genomför just nu ett omfattande ombyggnadsprojekt i Katarinahuset. Här utvecklar vi moderna och genomtänkta kontor med historiska detaljer. Dessutom innehåller Katarinahuset ett hotell och flera restauranger, bland annat klassiska Gondolen som återkommit, samt restaurangen Café Klotet och takbaren Pelago. Hela ombyggnationen beräknas vara klar under 2024. 

Här skapas Stockholms nya affärsmässiga hjärta.

Vi har flera markanvisningar vid Slussen. Det gäller dels den nya handelsplatsen om 16 000 BTA som knyter samma tunnelbanan med den nya bussterminalen och Saltsjöbanan. Här tillskapas drygt 50 lokaler för butiker, restauranger och service för de hundratusentals som dagligen vistas vid Slussen. Handelsplatsen gränsar även till den kommande Mälarterrassen, en mötesplats som vi fyller med mat och kultur och som beräknas öppna 2026.

Framför Katarinahuset har vi även en byggrätt om cirka 7 500 kvadratmeter BTA. Här planerar vi för moderna kontor med utsikt över Stockholm, med publika verksamheter i entréplan. Närmsta granne blir Nobel Center som planeras att byggas framför Glashuset. Allt detta innebär att vi kommer att vara en av de största fastighetsägarna vid Slussen och därmed aktivt bidra till platsens utveckling och attraktivitet under lång tid. 

Läs mer om vårt fastighetsbestånd här

Dekorativ bild

Kommunikationsnav

T-bana, Saltsjöbanan, bussar & båtar

Södermalms CBD

Kontorslokaler med fantastisk utsikt

Mötesplats

Restauranger, parker, gångstråk & torg

Stadsutveckling
Läs mer
Dekorativ bild

Slussen - Här möts hela staden.

Nya Slussen har människan i fokus och det mesta av trafiken flyttas under mark. Här skapas sköna möjligheter till möten, ett utsökt restaurangutbud, välkurerat serviceutbud och moderna kontorsytor.

Läs mer
Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar
Läs mer
Dekorativ bild

Katarinahuset

Välkommen till ikoniska Katarinahuset som med sin hiss står som en stolt nod mellan Slussen och Mosebacke. Här utvecklar Atrium Ljungberg moderna och genomtänkta kontor med historiska detaljer. Nya Slussen får en helt ny galleria, restauranger med härliga uteserveringar, promenadstråk längs vattnet och all tänkbar service. Och Stockholms bästa utsikt har du både från kontoren, takterrassen och kajstråket.

Läs mer

Lediga lokaler vid Slussen.

Kontakt

Kontakta oss vid frågor om Slussen