Slussen

Slussen, en av Stockholms mest ikoniska platser, genomgår sin största omvandling på över 80 år. När området står färdigt kommer Slussen vara både ett viktigt kommunikationsnav och en fantastisk plats i staden med restauranger och gångstråk längs vattnet. Bilar och bussar längs Stadsgårdskajen flyttas ner under mark.
Slussen, en av Stockholms mest ikoniska platser, genomgår sin största omvandling på över 80 år. När området står färdigt kommer Slussen vara både ett viktigt kommunikationsnav och en fantastisk plats i staden med restauranger och gångstråk längs vattnet. Bilar och bussar längs Stadsgårdskajen flyttas ner under mark.
Vision

Från trafikplats till mötesplats

Stockholms stora byggprojekt Nya Slussen pågår för fullt och kommer att fortsätta påverka området fram till år 2028. Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya torg, stråk och områdets första park. Stockholms näst största kommunikationsnav utvecklas och blir smidigare, gående och cyklister får mer plats, samtidigt som bil- och busstrafik längs Stadsgården flyttas under mark.

Välkända fastigheter vid Slussen

Vid Slussen äger vi tre välkända fastigheter som tillsammans bildar en tydlig front mot Stadsgårdskajen. Glashuset är en av Stockholms mest kända byggnader och omgärdas av Katarinahuset och Sjömansinstitutet. Idag används alla tre fastigheter som kontorslokaler med utsikt över Stockholms mest centrala delar. Bland hyresgästerna hittar vi bland annat Convendum, HiQ, TT och Tengbomgruppen.

Katarinahuset som förvärvades i slutet av 2018 är i behov av upprustning och modernisering, ett arbete som påbörjads under 2020. Efter ombyggnationen kommer huset att innehålla moderna kontor med fantastisk utsikt över Skeppsholmen och Gamla stan. Vi planerar att utveckla takterrassen på huset så att allmänheten kan få tillträde via Mosebacke och Katarinahissen. Vi planerar även för hotell och under våren 2020 tecknades ett nytt avtal med Eriks Restauranger som kommer öppna två restauranger i huset under 2022, bland annat återöppnandet av legendariska Eriks Gondolen. 

Här skapas Stockholms nya affärsmässiga hjärta

I början av 2020 offentliggjordes det att Atrium Ljungberg överenskommit med Stockholms stad om att återlämna markanvisningen Hamnmästaren vid Slussen. Genom detta möjliggörs uppförandet av nya Nobel Center på platsen. I avtalet erhöll vi som ersättning två markanvisningar vid Slussen samt flera i Hagastaden och Slakthusområdet.

Framför Katarinahuset har vi en byggrätt om cirka 7 500 kvadratmeter BTA. Här kommer vi att skapa ytor för kontor, handel och service. Dessutom har vi en markanvisning om cirka 4 500 kvadratmeter BTA för ett hotell i kvarteret Ormen ovanpå tunnelbaneuppgången vid Södermalmstorg.

Vi har även markanvisning för den nya handelsplatsen om 8 000 kvadratmeter LOA samt den angränsande kommande Mälarterrassen. Mälarterrassen byggs vid Södermalmstorg och kajen ner mot Gamla stan och blir en central plats när Nya Slussen växer fram. Ambitionen är att Mälarterrassen ska bli en mötesplats med restauranger, kaféer och kulturverksamheter för Stockholms invånare och besökare.

Vi är en av de största fastighetsägarna vid Slussen och vill vara med och bidra till platsens utveckling och attraktivitet under lång tid framöver.

Kommunikationsnav
T-bana, Saltsjöbanan, bussar & båtar
Södermalms CBD
Kontorslokaler med fantastisk utsikt
Mötesplats
Restauranger, parker, gångstråk & torg
Kontakt