Nybyggarna - ny rapport om framtidens kontor - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Ny rapport: Nybyggarna - Människorna och idéerna bakom morgondagens kontor.

Efter nära två år hade man kunnat tro att vi nu skulle haft svar på hur återgången till kontoren kommer att te sig efter pandemin, men faktum är att många frågetecken kvarstår. I vår rapport Hybriduniversum, som publicerades hösten 2021, utforskade vi olika hypoteser kring framtiden för arbetsliv och kontor, med nya kunskaper om verksamheters och människors olika behov i ryggen. Nu lämnar vi pandemin bakom oss och ser hur nya förutsättningar och möjligheter ger bränsle till att forma de nya kontoren.

I den här rapporten har vi intervjuat forskare, arkitekter och hyresgäster, alla med det gemensamt att de ligger i framkant när det gäller utformning av morgondagens arbetsplatser. Utifrån en rad intervjuer utkristalliserar sig några tydliga riktningar.

Ett urval av rapportens innehåll:

  • 5 trender beskriver hur framtidskontoren formas
  • Intervjuer med 12 visionära kontorsarkitekter
  • Intervju med Christina Bodin Danielsson, docent i arkitektur vid KTH
  • Intervju med Richard Hammarskiöld, kreativ chef på A house
  • Case: Polarium, Nova och LEGO Group

Nyfiken på att veta mer? Ladda ner rapporten Nybyggarna!

Innehåll från rapporten.