Våra drömmars stad - Stadsutveckling från visio... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Våra drömmars stad.

Stadsutveckling från vision till verklighet.

Närmare nio av tio i Sverige bor i städer, och engage­manget för den egna staden syns tydligt på gator och torg. På fotbollsmatcher, festivaler, insändarsidor och i människors längtan efter att bo och arbeta på en särskild plats. Att vara del av ett sammanhang, känna samhörig­het kopplat till kvarter och folket som lever där, har alltid varit avgörande för människor men blivit än mer tydligt under de senaste åren.

Med denna insikt som grund formulerade vi på Atrium Ljungberg vår vision. Vi arbetar inte enbart med fastigheter – vi utvecklar istället städer där alla vill leva. Och stadsdelar fyllda av liv.

Tillsammans fyller vi varje stadsdel med liv.

Att lyckas handlar om att värdesätta rätt samarbeten, vara lyhörd och öppen för förändring, ta ansvar för platsen över tid och att fortsätta fylla den med liv. Det föregås av att våga drömma och engagerat utforska platsens fulla potential. För att skapa en värdefull verklighet behövs en vågad vision.

Med magasinet ”Våra drömmars stad” vill vi bjuda in till fler samtal om, och nya idéer för, hållbara städer. Vi börjar med att visa på hur Atrium Ljungbergs strategi för stadsutveckling färdas från vision till verklighet.

Trevlig läsning, vilken stad du än befinner dig i!

Innehåll från Våra drömmars stad