Lokaler i Malmö - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Malmö

En av nordens största arbetsmarknader

Få städer i Sverige är så blomstrande och dynamiska som Malmö. Med sitt strategiska läge i Öresundsregionen är Malmö en stark tillväxtort och en spännande stad med attityd, historia och själ. Regionen är en av Nordens största arbetsmarknader med 3,8 miljoner invånare. Vi tror på Malmö och vill fortsätta att växa här. Förutom vårt långsiktiga stadutvecklingsprojekt med Mobilia är vi nu också en del i utvecklingen av Möllevången – det kulturellt sprudlande området i innerstaden.