Finansiella rapporter

16 feb -18, 13:00 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2017

Rapport
18 okt -17, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Rapport
12 jul -17, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Rapport
20 apr -17, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

– Vår uthyrning till Nordisk Film har möjliggjort att vi under året kan starta nya projekt i Uppsala och Malmö. Med en ny markanvisning i Uppsala...

Rapport
23 feb -17, 14:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2016

– Vi levererar ett stabilt resultat och överträffar vår prognos. Trots en stor avyttring under 2015 och en lägre investeringstakt 2014-2015 så...

Rapport
21 okt -16, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Rapport
12 jul -16, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Rapport
22 apr -16, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Rapport
Kontakta oss