Delårsrapport januari-juni 2019 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari-juni 2019

– Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden och har en fantastisk projektportfölj med möjligheter att investera ytterligare 24 miljarder kronor i egna fastigheter och markanvisningar, kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 1 358 mkr (1 311) varav hyresintäkter ökade till 1 280 mkr (1 198). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 6,5 procent.

 • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (94), inklusive projektfastigheter.

 • Nettouthyrningen uppgick till -14 mkr (40) varav 23 mkr (12) avsåg projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 879 mkr (831). Exklusive effekten av införandet av IFRS 16 ökade driftöverskottet till 864 mkr (831). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 626 mkr (621).

 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter ökade till 1 314 mkr (1 216). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -374 mkr (-72).

 • Periodens resultat uppgick till 1 227 mkr (1 733), vilket motsvarar 9,42 kr/aktie (13,06).

 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 815 mkr (775).

 • Förvärv av fastigheter ökade till 1 160 mkr (167).

 • Inga försäljningar av fastigheter genomfördes under perioden (127 mkr)

 • Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 700 mkr, motsvarande 13,08 kr/aktie.

Nacka, 2019-07-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-jun 2019
Pressmeddelande Delårsrapport jan-mar 2019

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2