Atrium Ljungbergs årsredovisning och... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2019

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.al.se.

Under vecka 12 kommer den tryckta versionen att distribueras till de aktieägare som har önskat en sådan. Den kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.

En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen i slutet av mars.

Nacka, 2020-03-02
Atrium Ljungberg AB (publ)

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2019
Pressmeddelande

Ladda ner bild