Finansiella rapporter

5 mar -12, 10:08 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2011

 

Rapport
20 feb -12, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2011

· Nettoomsättningen ökade till 2 018 mkr (1 936) varav hyresintäkter uppgick till 1 686 mkr (1 614). · Driftöverskottet från fastighetsförvaltninge...

Rapport
21 okt -11, 12:09 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

 

Rapport
8 jul -11, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 1 009 mkr (936) varav hyresintäkter uppgick till 833 mkr (793). · Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen...

Rapport
20 apr -11, 13:19 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

Rapport
7 mar -11, 16:10 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2010

Rapport
17 feb -11, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2010

•   Nettoomsättningen uppgick till 1 936 mkr (1 980) varav hyresintäkter uppgick till 1 614 mkr (1 656) •   Driftöverskottet från fastighetsförvalt...

Rapport
22 okt -10, 10:27 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

•  Nettoomsättningen uppgick till 1 422 mkr (1 496) •  Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 777,0 mkr (795,2) •  Resultat för...

Rapport
9 jul -10, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

Rapport
23 apr -10, 10:29 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 485 mkr (495) • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 240,4 mkr (260,1) • Resultat före...

Rapport
Kontakta oss