Finansiella rapporter

9 jul -10, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

Rapport
23 apr -10, 10:29 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 485 mkr (495) • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 240,4 mkr (260,1) • Resultat före...

Rapport
15 mar -10, 16:15 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2009

Rapport
24 feb -10, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2009

Rapport
23 okt -09, 10:33 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 1.496 Mkr (1.350) • Driftsöverskottet uppgick till 795,2 Mkr (691,5) • Resultat före värdeförändringar uppgick til...

Rapport
10 jul -09, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 997 Mkr (901) • Resultat före värdeförändringar uppgick till 317,9 Mkr (254,7) • Driftöverskottet från...

Rapport
24 apr -09, 12:21 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Rapport
9 mar -09, 11:32 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2008

Rapport
18 feb -09, 14:59 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2008

Rapport
22 okt -08, 11:15 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2008

Rapport
Kontakta oss