Årsredovisning Atrium Ljungberg 2013 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2013

Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på vår webbplats www.atriumljungberg.se. En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen från och med början av april.

Årsredovisningen kommer i slutet av vecka 13 att distribueras till aktieägare som önskat en tryckt version. Den kan även beställas via Atrium Ljungbergs webbplats www.atriumljungberg.se och via tel. 08- 615 89 00, fax 08-615 89 99 eller info@atriumljungberg.se.

Nacka, 2014-03-10
Atrium Ljungberg AB (publ)

Årsredovisning 2013
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 140310 Årsredovisning 2013