Årsredovisning Atrium Ljungberg 2014 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2014

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig via bolagets webbplats, www.atriumljungberg.se. I början av vecka 16 kommer den tryckta versionen av årsredovisningen att distribueras till aktieägare som har önskat en tryckt version.

Årsredovisningen kan även beställas via www.atriumljungberg.se eller genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@atriumljungberg.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen från och med mitten av april.

Nacka, 2015-03-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2014
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 150320 Årsredovisning 2014