Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 131 mkr (1 172) varav hyresintäkter ökade till 981 mkr (970).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2013-12-31, 95), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 656,8 mkr (629,0).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 424,2 mkr (395,0).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 426,1 mkr (141,5). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -454,5 mkr (312,9). Periodens resultat uppgick till 311,0 mkr (664,7), vilket motsvarar 2,38 kr/aktie (5,11).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 345 mkr (613). Förvärv av fastigheter uppgick till 620 mkr (0).
  • Prognosen för 2014 höjs till 815 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.
     

– Vi visar en fortsatt stadig tillväxt med ett driftöverskott som ökar med fyra procent och resultat före värdeförändringar med sju procent. En stärkt fastighetsmarknad och ökat driftnetto har också skapat en bra värdeökning i fastighetsportföljen. Sedan en längre tid har vi lagt stort fokus på att skapa nya utvecklingsmöjligheter för framtiden. Sammantaget uppskattar vi möjliga investeringar i vår projektportfölj till nio miljarder kronor. I syfte att öka handeln i aktien gjordes i mitten av maj en ägarspridning då bolaget tillsammans med huvudägarna sålde aktier motsvarande 8,3 procent av kapitalet, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Delårsrapport jan-jun 2014
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 140710 Delårsrapport jan-juni 2014