Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 714 mkr (1 752) varav hyresintäkter ökade till 1 481 mkr (1 445).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (2013-12-31, 95), inklusive projektfastigheter där Sickla Front och Nod tillkommit.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 019,5 mkr (959,4).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 652,4 mkr (616,2).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 426,1 mkr (41,5). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -622,8 mkr (341,2).
  • Periodens resultat uppgick till 370,3 mkr (855,7), vilket motsvarar 2,81 kr/aktie (6,57).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 508 mkr (942). Förvärv av fastigheter uppgick till 620 mkr (0).
  • Försäljning av fastighet uppgick till 94 mkr (980).
  • Prognosen för 2014 uppgår oförändrat till 815 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

– Vi har en stabil resultattillväxt under perioden med en ökning av både driftöverskott och resultat före värdeförändringar med sex procent. Affärsklimatet för fastighetssektorn i Sverige är gynnsamt och framtidsutsikterna för Atrium Ljungberg är goda. Min förväntan är att vi kommer att ha ett flertal nya projektstarter under den kommande 12-månaders-perioden, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka 2014-10-22
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-sept 2014
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 141022 Delårsrapport jan-sept 2014