Finansiella rapporter

24 feb -06, 09:29 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2005

19 okt -05, 10:24 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

15 jul -05, 11:03 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005

20 apr -05, 11:15 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005

15 mar -05, 16:38 - Finansiell rapport

Årsredovisning 2004

LjungbergGruppens årsredovisning för 2004 är klar för distribution.

Rapport
21 feb -05, 15:09 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2004

28 feb -03, 13:00 - Finansiell rapport

Årsredovisning 2002

Kontakta oss