Bokslutskommuniké 2007 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2007

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.850 Mkr (979).

• Hyresintäkterna uppgick till 1.513 Mkr (669).

• Resultat efter skatt uppgick till 1.636 Mkr (1.557), vilket motsvarar 12,55 kr/aktie (21,16).

• Resultat efter finansiella poster, exklusive värdeförändringar och reavinster, uppgick till 609 Mkr (274).

• Resultat efter skatt, exklusive värdeförändringar och reavinster, uppgick till 438 Mkr (202),
vilket motsvarar 3,36 kr/aktie (2,75).

• Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 kr/aktie (1,62).


Stockholm 2008-02-22
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf