Delårsrapport 1 januari - 30 september 2008 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2008

• Nettoomsättningen uppgår till 1.350 Mkr (1.332)

• Driftsöverskottet från fastighetsförvaltningen har under året ökat med 7 procent för jämförbart bestånd

• Uthyrningsgraden har ökat till 94 procent (2008-06-30, 92 procent)

• Resultat av fastighetsförsäljningar och värdeförändringar uppgår till -695,6 Mkr (376,4)

• Resultat efter finansiella poster uppgår till -285,6 Mkr (807,4)

• Resultat efter skatt uppgår till -169,0 Mkr (701,4) vilket motsvarar -1,30 kr/aktie (5,38)

• Prognosen för resultat efter finansiella poster, exklusive värdeförändringar och fastighetsförsäljningar,
väntas oförändrat uppgå till 500 Mkr

• Prognosen för resultat efter skatt uppgår till -104,0 Mkr, vilket motsvarar - 0,80 kr/aktie


- I dagens turbulenta marknad är det glädjande att kunna presentera ett fortsatt starkt förvaltningsresultat,
säger VD Anders Nylander. Vi har också god lönsamhet i våra investeringsprojekt där de tre största pågående
projekten är fullt uthyrda och kommer att färdigställas under 2008 och början av 2009.
Extra glädjande i dagens läge är att kunna påbörja ett helt nytt projekt – en ny kontorsbyggnad för Atlas Copco
i Sickla, tillägger Anders Nylander.


Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.55 den 22 oktober 2008.

wkr0003.pdf