Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 1.496 Mkr (1.350) • Driftsöverskottet uppgick till 795,2 Mkr (691,5) • Resultat före värdeförändringar uppgick till 500,1 Mkr (410,0) • Orealiserade värdeförändringar uppgick till -331,3 Mkr (-690,9) • Resultat efter skatt uppgick till 188,6 Mkr (-169,0) vilket motsvarar 1,45 kr/aktie (-1,30) • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 745 Mkr (838) • Prognosen för 2009 uppgår oförändrat till 640 Mkr för resultat före värdeförändringar och skatt. Motsvarande resultat för 2008 uppgick till 537 Mkr.

– Vi fortsätter att vara offensiva, trots rådande marknadsläge, och håller en hög investeringstakt i egna, lönsamma utvecklingsprojekt, kommenterar VD Anders Nylander. Vi har dessutom genomfört en stor försäljning som visar att vi konsekvent följer strategin att renodla fastighetsbeståndet och koncentrera vårt ägande. Försäljningen ger oss stora möjligheter till fortsatta investeringar och expansion. Stockholm 2009-10-23 Atrium Ljungberg AB (publ

wkr0011.pdf
wkr0013.pdf